Επιστημονικές δημοσιεύσεις

kyklos

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (με αναφορά στο "Pubmed" - 09.03.2024)

Αριθμός Μητρώου ORCID

0000-0002-4948-8882

Δημοσιεύσεις (“Peer-Review”)

180

Επιπρόσθετες Δημοσιεύσεις (Μη “Peer-Review”)

11

Βιβλιογραφικές αναφορές (Scopus)

1579

h-Index (Scopus)

22

Βιβλιογραφικές αναφορές (Scholar)

2363

h-Index (Scholar)

27

i10-Index (Scholar)

73

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις με κριτές (peer-reviewed)

 1. Case-tailored indicated extracapsular dissection versus “one-size-fits-all” nerve dissection: Has the bet been won? Mantsopoulos K, Gehrking M, Thimsen V, Sievert M, Mueller SK, Rupp R, Balk M, Gostian AO, Koch M, Iro H. Am J Otolaryngol. 2024 Mar 18;45(4):104260. doi: 10.1016/j.amjoto.2024.104260
 2. Diagnostic Challenges and Imaging Considerations for Intraparotid Facial Nerve Schwannoma: A Case Report and Literature Review. Luzha J, Kopp M, Wiesmüller M, Taha L, Rupp R, Mantsopoulos K, Koch M, Iro H, Sievert MAm J Case Rep. 2024 Mar 29;25:e942870. doi: 10.12659/AJCR.942870.
 3. The presence and the anatomical variations of the accessory appendicular artery: A systematic review of 604 cases.
  Savvakis S, Karamitsou P, Vardaxi C, Forozidou E, Emfietzis PK, Mantsopoulos K, Anastasopoulos A, Poutoglidis A. ANZ J Surg. 2024 Jan 22. doi: 10.1111/ans.18874.
 4. Ultrasound and Sialendoscopy Findings in Radioactive Iodine-induced Sialadenitis: Comparative Analysis and possible Impact on Management.
  Koch Μ, Μüller S, Mantsopoulos K, Iro Η. J Clin Med. 2024 Jan 23;13(3):657. doi: 10.3390/jcm13030657.
 5. A Novel and Simple Technique to Reduce the Rate of Pharyngocutaneous Fistula Formation Following a Total Laryngectomy – our Initial Results.
  Poutoglidis A, Forozidou E, Fyrmpas G, Mantsopoulos K, Paraskevas GK, Lazaridis N, Savvakis S, Karamitsou P. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. https://doi.org/10.1007/s12070-023-04343-7.
 6. Risk stratification of thyroid nodules: Assessing the suitability of ChatGPT for text-based analysis.Conrad O, Sievert M, Rupp R, Balk M, Richter D, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Am J Otolaryngol Head Neck 2023 (accepted)
 7. Clinical behavior of the mucoepidermoid carcinoma of the larynx – A scoping review. Poutoglidis A, Forozidou E, Fyrmpas G, Mantsopoulos K, Chrysanthou C, Galanis N, Paraskevas G, Savvakis S, Karamitsou P. Laryngoscope. 2023 Nov 17. doi: 10.1002/lary.31190
 8. Comparison of mucus and serum biomarker sampling in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Mueller SK, Wendler O, Mayr S, Traxdorf M, Koch M, Mantsopoulos K, Sievert M, Grundtner P, Iro H, Bleier BS. Int Forum Allergy Rhinol 2023 Nov 22. doi: 10.1002/alr.23295
 9. Ultrasound Changes in Salivary Glands after Radioactive Iodine Treatment in Benign Diseases and Differentiated Cancer of Thyroid Glands in Consideration of Dose and Time Dependency. Eur J Ultrasound 2023 (accepted)
 10. Predictive factors for abscessing tonsillitis: a retrospective analysis”. Mantsopoulos K, M. Sievert. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023 (accepted)
 11. Locoregional metastatic behavior in a complex mosaic of primary malignant tumors of the parotid gland. Varga R, Iro AK, Thimsen V, Sievert V, Agaimy A, Balk M, Rupp R, Grundtner P, Koch M, Iro H, Mantsopoulos K.  Am J Otolaryngol. 2023 Jul 5;44(6):103973. doi: 10.1016/j.amjoto.2023.103973.
 12. A comparison between p16-positive head and neck cancer of unknown primary (HPV-HNCUP) and oropharyngeal squamous cell carcinoma (HPV-OPSCC) – are they the same disease? Balk M, Rupp R, Sievert M, Mantsopoulos K, Allner M, Grundtner P, Mueller SK, Eckstein M, Iro H, Hecht M, Gostian AO. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2023 Jul 28. doi: 10.1007/s00405-023-08115-5. Eur J Otolaryngol 2023
 13. Cellular density and variability in laryngeal and pharyngeal squamous cell carcinoma using confocal laser endomicroscopy. Sievert M, Aubreville M, Eckstein M, Mantsopoulos K, Koch M, Gostian AO, Mueller SK, Iro H, Goncalves M. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Apr;27(8):3622-3630. doi: 10.26355/eurrev_202304_32146
 14. EAONO/JOS Classification for Acquired Cholesteatoma – Evaluating the Impact of the Number of Affected Sites on Treatment and Outcomes.Rupp R, Craveiro A, Renner B, Balk M, Moritz A, Sievert M, Müller SK, Mantsopoulos K, Hornung J, Iro H. Eur Arch Otolaryngol 2023
 15. The influence of obstructive sleep apnea and continuous positive airway pressure on the nasal microbiome. Lenk C, Messbacher ME, Abel J, Mueller SK, Mantsopoulos K, Gostian AO, Sievert M, Wirtz S, Marxreiter F, Winkler J, Iro H, Traxdorf M.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Mar;27(6):2605-2618. doi:10.26355/eurrev_202303_31797
 16. Effect of postoperative systemic prednisolone on short-term and long-term outcomes in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A multi-centered randomized clinical trial. 10.3389/fimmu.2023.1075066). Müller SK, Mantsopoulos K, Iro H.  Front Immunol. 2023 Mar 8;14:1075066. doi: 10.3389/fimmu.2023.1075066.
 17. TIMP-1 as a biomarker in obstructive sleep apnea: screening, monitoring, risk stratification, and a step towards precision medicine. Traxdorf M, Haferkamp J, Messbacher ME, Mueller SK, Mantsopoulos K, Gostian AO, Iro H, Wendler O, Bauer J. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Feb;27(4):1374-1383. doi: 10.26355/eurrev_202302_31374.
 18. Investigation of locoregional metastatic behavior in low-grade malignant tumors of the parotid gland. Kapsalas A, Thimsen V, Varga R, Agaimy A, Sievert M, Balk M, Rupp R, Koch M, Iro H, Mantsopoulos K. Am J Otolaryngol 2023
 19. KRAS Codon 12 Mutations Characterize a Subset of “Proliferating/ Metaplastic” Warthin Tumors. Agaimy A, Mantsopoulos K, Iro H, Stoehr R. Virchows Arch. 2023 Feb 8. doi: 10.1007/s00428-023-03504-x
 20. Symptom burden and quality of life in long-term survivors with head and neck cancer. Gostian M, Allner M, Rak A, Balk M, Rupp R, Ostgathe C, Mantsopoulos K, Sievert M, Iro H, Hecht M, Gostian AO. Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (under review)
 21. Limited parotid surgery as sole form of treatment for carefully selected malignant tumours of the parotid gland: Still sufficient on the long-term? Mantsopoulos K, Thimsen V, Sievert M, Balk M, Grundtner P, Gostian AO, Koch M, Iro H. Am J Otolaryngol. 2022 Dec 8;44(2):103735. doi: 10.1016/j.amjoto.2022.103735.
 22. Association between lateral wall electrode array insertion parameters and audiological outcomes in bilateral cochlear implantation. Thimsen V, Mantsopoulos K, Liebscher T, Taha L, Eisenhut F, Hoppe F, Hornung J, Iro H. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Nov 27. doi: 10.1007/s00405-022-07756-2
 23. Ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of enoral and plunging ranula: a detailed and comparative analysis. Koch M, Mantsopoulos K, Leibl V, Müller SK, Iro H, Sievert M. J Ultrasound 2022 (accepted)
 24. Ossicular osteoma of the malleus – A rare diagnosis of middle ear mass. Sievert M, Mantsopoulos K, Hornung J, Thimsen V, Heiss R, Kopp M, Wetzl M, Iro H, Uder M, Wiesmueller M. Radiol Case Rep 2022 Sep 16;17(11):4365-4367. doi: 10.1016/j.radcr.2022.08.0832022.
 25. Results of contralateral anastomosis of microvascular free flaps in head and neck reconstruction. Gschossmann, J, Balk M, Rupp R, Mueller SK, Allner M, Sievert M, Mantsopoulos K, Koch M, Iro H, Gostian AO. Ear Nose Throat J. 2022 Jul 2:1455613221112338. doi: 10.1177/01455613221112338.
 26. Silent sinus syndrome: Reduction of surgical invasiveness in an underdiagnosed clinical entity. Mantsopoulos K, Thimsen V, Karkos P, Sievert M, Iro H, Constantinidis J. Am J Otolaryngol 2022.
 27. Systematic classification of confocal laser endomicroscopy for the diagnosis of oral cavity carcinoma. Sievert M, Oetter N, Mantsopoulos K, Gostian AO, Mueller SK, Koch M, Balk M, Thimsen V, Stelzle F, Eckstein M, Iro H, Goncalves M. Oral Oncol 2022
 28. Calcification in salivary gland cancer mimicking sialolithiasis – a Diagnostic Pitfall on imaging: Report of two cases and review of the literature. Thimsen V, Fauck V, Wiesmüller M, Agaimy A, Schapher M, Iro H, Koch M, Mantsopoulos K. J Clin Med 2022
 29. Pneumoparotid: Practical impact of Surgeon performed Ultrasound in an effective Diagnostic Approach. Goncalves M, Sievert M, Mantsopoulos K, Schapher M, Mueller SK, Iro H, Koch M. Oral Dis 2022
 30. Factors Influencing the Outcome of Head and Neck Cancer of Unknown Primary (HNCUP). Balk M, Rupp R, Mantsopoulos K, Sievert M, Gostian M, Allner M, Grundtner P, Eckstein M, Iro H, Hecht M, Gostian AO. J Clin Med. 2022 May 10;11(10):2689. doi: 10.3390/jcm11102689.
 31. Abscess-tonsillectomy: Uni- or bilateral? Fauck V, Schinz K, Alexiou C, Mantsopoulos K, Iro H, Müller SK. Laryngorhinootologie. 2022 May 23. doi: 10.1055/a-1841-6419.
 32. Surgery for parotid gland cancer – Controversial and proven. Mantsopoulos K, Iro H. HNO. 2022 May 17. German. doi: 10.1007/s00106-022-01182-w.
 33. Olfactory neuroblastomas: What actually happens in the long-term? Mantsopoulos K, Koch M, Iro H, Constantinidis J. J Clin Med. 2022 Apr 20;11(9):2288. doi: 10.3390/jcm11092288.
 34. Radio(chemo)therapy in anaplastic thyroid cancer-high locoregional but low distant control rates-a monocentric analysis of a tertiary referral center. Schmied M, Lettmaier S, Semrau S, Traxdorf M, Mantsopoulos K, Mueller SK, Iro H, Denz A, Grützmann R, Fietkau R, Haderlein M. Strahlenther Onkol. 2022 May 6. doi: 10.1007/s00066-022-01943-0.
 35. High-speed flat-detector computed tomography for temporal bone imaging and postoperative control of cochlear implants. Eisenhut F, Taha L, Manhart M, Thimsen V, Mantsopoulos K, Iro H, Hornung J, Dörfler A, Lang S.. Neuroradiology 2022 doi: 10.1007/s00234-022-02940-x.
 36. Phantom-based prospective analysis of the accuracy of photo registration technology in electromagnetic navigation of the frontal skull base. Schilke P, Anderssohn S, Tziridis K, Mantsopoulos K, Mueller S, Sievert M, Gostian AO, Iro H, Bohr C, Traxdorf M. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Mar;26(5):1674-1682.
 37. Cartilaginous bending spring tympanoplasty – a temporal bone study and first clinical results. Rupp R, Schelhorn T, Kniesburges S, Balk M, Allner M, Mantsopoulos K, Iro H, Hornung J, Gostian AO. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Apr 1. doi: 10.1007/s00405-022-07356-0.
 38. Frozen section of parotid gland tumours: the head and neck pathologist as a key member of the surgical team.Mantsopoulos K, Bessas Z, Sievert M, Mueller SK, Koch M, Agaimy A, Iro H. J Clin Med. 2022 Feb 25;11(5):1249. doi: 10.3390/jcm11051249.
 39. Validity of tissue homogeneity in confocal laser endomicroscopy on the diagnosis of laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma.Sievert M, Aubreville M, Gostian AO, Mantsopoulos K, Koch M, Müller SK, Eckstein M, Rupp R, Stelzle F, Oetter N, Maier A, Iro H, Goncalves M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Feb 28. doi: 10.1007/s00405-022-07304-y.
 40. Analysis of surgical treatment strategy and outcome factors in persistent tracheoesophageal fistula: a critical analysis of own cases and review of the literature.Koch M, Vasconcelos Craveiro A, Mantsopoulos K, Sievert M, Gostian AO, Iro H. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Jan;26(1):257-269. doi: 10.26355/eurrev_202201_27776.
 41. Treatment of Salivary Gland Diseases: Established Knowledge, Current Challenges and New Insights. Mantsopoulos K. J Clin Med 2022 2;11(3):802. doi: 10.3390/jcm11030802.
 42. Sonographic diagnosis of tonsillar abscesses: Our experience and a systematic review. Miksch M, Koch M, Mantsopoulos K, Gostian AO, Müller SK, Rupp R, Iro H, Sievert M. Laryngorhinootologie. 2022 Feb 2.doi: 10.1055/a-1744-6305
 43. Targeted therapy, chemotherapy, immunotherapy and novel treatment options for different subtypes of salivary gland cancer.Müller SK, Haderlein M, Lettmaier S, Agaimy A, Haller F, Hecht M, Fietkau R, Iro H, Mantsopoulos K. J Clin Med. 2022 Jan 29;11(3):720. doi: 10.3390/jcm11030720.
 44. The offprint of an abnormal pre-parotidectomy electrodiagnostic finding in a normally functioning facial nerve: correlation with intraoperative findings, histology and postoperative facial nerve function. Katheder V, Sievert M, Müller SK, Thimsen V, Gostian AO, Balk M, Rupp R, Iro H, Mantsopoulos K. J Clin Med. 2022 Jan 4;11(1):248. doi: 10.3390/jcm11010248.
 45. Treatment of Sialolithiasis: What Has Changed? An Update of the Treatment Algorithms and Review of the Literature.Koch M, Mantsopoulos K, Müller SK, Iro H.  J Clin Med. 2021 Dec 31;11(1):231. doi: 10.3390/jcm11010231.
 46. Pleomorphic adenoma of the parotid gland and the parapharyngeal space: Two diametrically opposing surgical philosophies for the same histopathologic entity?Hornung B, Constantinidis J, Thimsen V, Agaimy A, Koch M, Gostian AO, Sievert M, Müller SK, Iro H, Mantsopoulos K. J Clin Med. 2021 Dec 28;11(1):142. doi: 10.3390/jcm11010142.Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 47. Diagnosing Complications following Cochlear Implantation using Transcutaneous Ultrasound. Rupp R, Thimsen V, Balk M, Müller SK, Sievert M, Mantsopoulos K, Hoppe U, Hornung J, Iro H, Gostian AO. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Oct 26. doi: 10.1007/s00405-021-07128-2
 48. Relevance of the time interval between surgery and adjuvant radio(chemo)therapy in HPV-negative and advanced head and neck carcinoma of unknown primary (CUP). Balk M, Rupp R, Mantsopoulos K, Allner M, Grundtner P, Müller SK, Traxdorf M, Eckstein M, Speer S, Semrau S, Fietkau R, Iro H, Hecht M, Gostian AO. BMC Cancer. 2021 Nov 18;21(1):1236. doi: 10.1186/s12885-021-08885-3.
 49. Depression and female gender associated with higher postoperative pain scores after sinonasal surgery. Acta Otolaryngol 2021; doi: 10.1080/00016489.2021.2012254.Schinz K, Steigerwald L, Mantsopoulos K, Gostian A-O, Traxdorf M, Sievert M, Rupp R, Iro H, Müller SK.
 50. “Systematic Interpretation of Confocal Laser Endomicroscopy: Head and Neck Confocal Imaging Score”. Sievert M, Mantsopoulos K, Müller SK, Eckstein M, Rupp R, Aubreville M, Stelzle F, Oetter N, Maier A, Iro H, Goncalves M. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2022 Feb 7. doi: 10.14639/0392-100X-N1643.
 51. Intraductal Fragmentation in Sialolithiasis using Pneumatic Lithotripsy: Initial Experience and Results. Koch M, Schapher M, Sievert M, Mantsopoulos K*, Iro H*. Otolaryngol Head Neck Surg 2021- doi: 10.1177/01945998211051296.*Μοιραζόμενη τελευταία θέση
 52. Extracranial temporal bone paragangliomas: re-defining the role of otologic surgery within the scope of function-preserving multimodal concepts.Mantsopoulos K, Thimsen V, Taha L, Eisenhut F, Weissmann T, Putz F, Fietkau R, Iro H, Hornung J. Am J Otolaryngol 2021
 53. Advance Directives in Patients with Head and Neck Cancer – Status Quo and Factors Influencing their Creation. Allner M, Gostian M, Balk M, Rupp R, Allner C, Mantsopoulos K, Ostgathe C, Iro H, Hecht M, Gostian AO. BMC Palliative Care 2021 doi:10.21203/rs.3.rs-689980/v1
 54. Ultrasound in Inflammatory and Obstructive Salivary Gland Diseases: Own Experiences and a Review of the Literature. Koch M, Sievert M, Iro H, Mantsopoulos K*, Schapher M*. J Clin Med 2021; 2021 Aug 12;10(16):3547.doi: 10.3390/jcm10163547*Μοιραζόμενη τελευταία θέση
 55. High grade salivary gland cancer- is surgery followed by radiotherapy an adequate treatment to reach tumor control? Results from a tertiary referral centre focussing on incidence and management of distant metastases.Freitag V, Lettmaier S, Semrau S, Hecht M, Mantsopoulos K, Müller SK, Traxdorf M, Iro H, Agaimy A, Fietkau R, Haderlein M. Eur Arch Otolaryngol 2021
 56. Therapies for synchronous malignomas – the importance of interdisciplinary oncology. Müller S, Iro H, Fietkau R, Haderlein M, Traxdorf M, Semrau S, Agaimy A, Schubarth C, Lettmaier S, Gostian AO, Mantsopoulos K, Schmidt D, Wiesmüller M, Beck M, Hecht M, Eckstein M, Sievert M. Laryngo-Rhino-Otologie 2021
 57. HMGA2-WIF1 Rearrangements Characterize A Distinctive Subset of Salivary Pleomorphic Adenomas with Prominent Trabecular (Canalicular Adenoma-like) Morphology. Ihrler S, Baněčková M, Costes-Martineau V, Mantsopoulos K, Hartmann A, Iro H, Skálová A. Am J Surg Pathol 2021
 58. The histopathological “fingerprint” of the paradigm shift in the treatment of parotid pleomorphic adenoma.Mantsopoulos K, Iro AK, Agaimy A, Iro H. HNO. 2021 Jun 23. doi: 10.1007/s00106-021-01074-5.
 59. Validation of a classification and scoring system for the diagnosis of laryngeal and pharyngeal squamous cell carcinomas by confocal laser endomicroscopy.Sievert M, Mantsopoulos K, Müller SK, Rupp R, Eckstein M, Stelzle F, Oetter N, Maier A, Aubreville M, Iro H, Goncalves M. Braz J Otorhinolaryngol 2021
 60. Impact of intraepithelial capillary loops and atypical vessels in confocal laser endomicroscopy for the diagnosis of laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Sievert M, Eckstein M, Mantsopoulos K, Müller SK, Stelzle F, Aubreville M, Oetter N, Maier A, Iro H, Goncalves M. Eur Arch Otolaryngol 2021
 61. Long-term follow-up as an indispensable parameter for reliable assessment of theaudiologic outcome after middle ear surgery.Mantsopoulos K, Thimsen V, Wohlleben F, Taha L, Sievert M, Müller SK, Goncalves M, Iro H, Hornung J. Am J Otolaryngol 2021 Jun 24;42(6):103150
 62. Histopathology of parotid pleomorphic adenomas: a “pleomorphic approach” to a demanding lesion.Mantsopoulos K, Thimsen V, Gostian AO, Müller SK, Sievert M, Iro AK, Agaimy A, Iro H. Laryngoscope 2022 Jan;132(1):73-77. doi: 10.1002/lary.29726.  ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ WILEY ΓΙΑ ΤΟ 2021!
 63. Low-grade (polymorphous) adenocarcinoma of the middle ear mimicking a jugulotympanic paraganglioma.Mantsopoulos K, Taha L, Fietkau R, Hornung J, Agaimy A, Iro H. HNO. 2021 Jun 7. doi: 10.1007/s00106-021-01028-x.
 64. Myringoplasty for pediatric chronic otitis media: an uncritical closure of a natural middle ear drainage?  Mantsopoulos K, Thimsen V, Richter D, Müller SK, Sievert M, Iro H, Hornung J.Am J Otolaryngol 2021
 65. Extracapsular dissection versus conventional parotidectomy: comparing “apples and oranges”?Mantsopoulos K, Iro H. Int J Oral maxillofac Surg 2021;S0901-5027(21)00279-4.doi: 10.1016/j.ijom.2021.08.005
 66. The influence of the capsular defect as a risk factor for recurrence in pleomorphic adenoma.Buchta P, Thimsen V, Iro AK, Agaimy A, Iro H, Mantsopoulos K. Laryngo-Rhino-Otologie 2021; doi: 10.1055/a-1528-7821.Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 67. Near-infrared sentinel diagnostics in head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review.Sievert M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch H. Laryngo-Rhino-Otologie 2021 May 28. doi: 10.1055/a-1507-5492.
 68. Treatment strategy by radioiodine refractory differentiated thyroid cancer.Mantsopoulos K, Müller SK, Pavel M, Kuwert T, Meidenbauer N, Fietkau R, Sievert M, Iro H. Laryngo-Rhino-Otologie 2021; doi: 10.1055/a-1580-7327.
 69. Letter to the editor regarding the “Functional outcomes after extracapsular dissection with partial facial nerve dissection for small and large parotid neoplasms”.Mantsopoulos K, Iro H. Am J Otolaryngol 2021. doi:10.1016/j.amjoto.2021.103069
 70. NUTM1-NSD3-rearranged Carcinoma of the Median Neck Masquerading as Recurrent Sclerosing Mucoepidermoid Carcinoma with Eosinophilia of the Thyroid: Report of an extraordinary Case.
 71. Agaimy A, Tögel L, Stoehr R, Meidenbauer N, Semrau S, Hartmann A, Mantsopoulos K. Virchows Archiv 2021. doi: 10.1007/s00428-021-03103-8.
 72. Comparative analysis of titanium clip prostheses for partial ossiculoplasty. Mantsopoulos K, Thimsen V, Müller SK, Sievert M, Iro H, Hornung J. Am J Otolaryngol 2021. Apr 17;42(5):103062. doi: 10.1016/j.amjoto.2021.103062
 73. The value of transcutaneous ultrasound in the diagnosis of tonsillar abscess: a retrospective analysis. Miksch M, Sievert M, Mantsopoulos K, Goncalves M, Rupp R, Müller SK, Traxdorf M, Iro H, Koch M. Auris Nasus Larynx 2021 Apr 24:S0385-8146(21)00127-9. doi: 10.1016/j.anl.2021.04.006
 74. Cartilaginous bending spring for preventing tympanic membrane graft medialisation in anterior or subtotal tympanic membrane perforations – how I do it.Mantsopoulos J, Iro H, Hornung J. Eur Arch Otorhinolaryngol 2021 Apr 21. doi: 10.1007/s00405-021-06814-5.
 75.  Oligometastatic head and neck cancer: Which patients benefit from radical local treatment of all tumour sites?Weissmann T, Höfler D, Hecht M, Semrau S, Haderlein M, Filimonova I, Frey B, Bert C, Lettmaier S, Mantsopoulos K, Iro H, Fietkau R, Putz F. Radiat Oncol. 2021 Mar 31;16(1):62. doi: 10.1186/s13014-021-01790-w.
 76. Histopathologic comparison of pleomorphic adenomas of the parotid and submandibular gland.Mantsopoulos K, Sievert M, Iro AK, Müller SK, Koch M, Schapher M, Agaimy A, Iro H. Oral Diseases 2021 Mar 26. doi: 10.1111/odi.13858.
 77. Hydroxyapatite bone cement in the reconstruction of defects of the long process of the incus: personal experience and literature review.Mantsopoulos K, Thimsen V, Wohlleben F, Taha L, Sievert M, Müller SK, Goncalves M, Iro H, Hornung J. Am J Otolaryngol 2021. Mar 22;42(4):103002. doi: 10.1016/j.amjoto.2021.103002.
 78. The current value of quantitative shear wave sonoelastography in parotid gland tumors. Thimsen V, Goncalves M, Koch M, Mantsopoulos K, Hornung J, Iro H, Schapher M. Gland Surg. 2021 Apr;10(4):1374-1386. doi: 10.21037/gs-20-837.
 79. Is extracapsular dissection for pleomorphic adenoma rather a euphemism for enucleation jeopardising the intactness of the capsule? Mantsopoulos K, Iro AK, Sievert M, Müller SK, Agaimy A, Schapher M, Koch M, Iro H. Br J Oral Maxillofac 2021 9:S0266-4356(21)00089-9. doi: 10.1016/j.bjoms.2021.03.002)
 80. Endoscopic Laser Diverticulotomy in Zenker’s Diverticulum: Experiences with basal Wound Sealing using a Collagen-Fibrin Fleece. Koch M, Thimsen V, Traxdorf M, Zenk J, Iro H, Treutlein E, Mantsopoulos K. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2021; 25: 4791-4798.
 81. Tumour-infiltrating lymphocytes (TILs) and PD-L1 expression correlate with lymph node metastasis, high-grade transformation and shorter metastasis-free survival in patients with acinic cell carcinoma (AciCC) of the salivary glands. Hiss S, Eckstein M, Segschneider P, Mantsopoulos K, Iro H, Hartmann A, Agaimy A, Haller F, Müller S. Cancer MDPI 2021
 82. Postinflammatory medial meatal fibrosis: histopathologic features and outcomes of surgical management.Mantsopoulos K, Thimsen V, Müller SK, Sievert M, Goncalves M, Iro H, Agaimy A, Hornung J. Ear Nose Throat 2021
 83. Intraoperative free margins assessment of oropharyngeal squamous cell carcinoma with confocal laser endomicroscopy: a pilot study. Sievert M, Stelzle F, Aubreville M, Müller SK, Eckstein M, Oetter N, Maier A, Mantsopoulos K, Iro H, Goncalves M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Feb 13. doi: 10.1007/s00405-021-06659-y.
 84. Satellite nodules in pleomorphic adenomas of the parotid gland: a nightmare for less invasive parotid surgery? Iro AK, Agaimy A, Müller SK, Sievert M, Iro H, Mantsopoulos K. Oral Oncol 2021. Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 85. Low-grade (polymorphes) Adenokarzinom des Mittelohrs als Imitator eines jugulotympanalen Paraganglioms.Mantsopoulos K, Taha L, Fietkau R, Hornung J, Agaimy A, Iro H. HNO 2021 Apr 27. doi: 10.1007/s00106-021-01027-y.
 86. Feasibility of Intraoperative Assessment of Safe Surgical Margins during Laryngectomy with Confocal Laser Endomicroscopy: A Pilot Study. Sievert M, Oetter N, Stelzle F, Aubreville M, Maier A, Mantsopoulos K, Müller SK, Gostian AO, Koch M, Agaimy A, Iro H, Goncalves M. Auris Nasus Larynx 2021
 87. Refinement of surgical indication and increasing expertise is associated with better quality of the pathologic specimen by pleomorphic adenomas. Mantsopoulos K, Iro A-K, Koch M, Müller SK, Sievert M, Agaimy A, Iro H. Acta Otolaryngol 2020
 88. Differences in need for opioids after sinonasal surgery at day of surgery and in the postoperative period. Steigerwald L, Schinz K, Sievert M, Mantsopoulos K, Gostian AO, Iro H, Müller SK. Ear Nose Throat 2020
 89. Confocal laser endomicroscopy of head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review. Sievert M, Auberville M, Oetter N, Stelzle F, Maier A, Mantsopoulos K, Iro H, Goncalves M. Laryngorhinootologie. 2021 Jan 5. doi: 10.1055/a-1339-1635.
 90. Investigation of sonographic criteria for reliable identification of T1-T2 low-grade malignant tumours of the parotid gland.Berner F, Koch M, Müller SK, Schapher M, Grundtner P, Iro H, Mantsopoulos K.  Ultrasound Med Biol 2021 Mar;47(3):471-477. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.11.01.Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 91. Failure of pedicled flap reconstruction in the head and neck area: A case report of a bilateral subclavian artery stenosis.Scherl C, Sievert M, Koch M, Mantsopoulos K, Traxdorf M, Müller SK, Iro H. Int J Surg Case Rep. 2020;76:381-385. doi: 10.1016/j.ijscr.2020.10.030.
 92. Ultrasound in the Diagnosis of Parotid Duct Obstruction Not Caused by Sialolithiasis: Diagnostic Value in Reference to Direct Visualization with Sialendoscopy”.Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. Dentomaxillofacial Radiology 2020 Oct 1:20200261. doi: 10.1259/dmfr.20200261.
 93. Simultaneous Use of Ultrasound and Sialendoscopy: Value in the Management of Sialolithiasis. Koch M, Schapher M, Mantsopoulos K, Goncalves M, Iro H. Ultraschall Med. 2020 Oct 15. doi: 10.1055/a-1270-7174.
 94. Influence of p16 status on indication and outcome of salvage neck dissection in oropharyngeal cancer. Müller S, Mantsopoulos K, Semrau S, Agaimy A, Traxdorf M, Gostian A-O, Goncalves M, Sievert M, Haderlein M, Grundtner P, Hecht M, Koch M, Fietkau R, Iro H, Scherl C, Iro H. Acta Otolaryngol. 2020 Oct 28:1-6. doi: 10.1080/00016489.2020.1831697.
 95. Intraductal Lithotripsy in Sialolithiasis with the Calculase III™-Ho:YAG Laser: First experiences. Koch M, Schapher M, Mantsopoulos K, Iro H. Lasers Surg Med. 2020 Sep 30. doi: 10.1002/lsm.23325.
 96. Tumor spillage of parotid gland pleomorphic adenomas: a proposal for intraoperative measures. Mantsopoulos K, Iro H. Oral Oncol. 2020 Aug 29:104986. doi: 10.1016/j.oraloncology.2020.104986.
 97. Considerations for continuing semi-elective and emergency otolaryngological procedures during the COVID-19 pandemic. Müller S, Traxdorf M, Mantsopoulos K, Gostian A-O, Sievert M, Koch M, Huebner M, Iro H. Ear Nose Throat J. 2020 Sep 7:145561320952506. doi: 10.1177/0145561320952506
 98. Primary parotid gland lymphoma: pitfalls in the use of ultrasound imaging by a great pretender. Mantsopoulos K, Koch M, Fauck V, Schinz K, Schapher M, Constantinidis J, Rösler W, Iro H. Int J Oral Maxillofac Surg 2020 Sep 13:S0901-5027(20)30324-6. doi: 10.1016/j.ijom.2020.08.008.
 99. Survival and Prognostic Analysis after Pulmonary Metastasectomy for Head and Neck Cancer. Dudek W, AlMoussa E, Schreiner W, Mantsopoulos K, Sirbu H. Thorac Cardiovasc Surg 2020 Jun 19. doi: 10.1055/s-0040-1713112.
 100. Malignant teratoid tumor of the thyroid gland: an aggressive primitive multiphenotypic malignancy showing organotypical elements and frequent DICER1 alterations-is the term “thyroblastoma” more appropriate? Agaimy A, Witkowski L, Stoehr R, Cuenca JCC, González-Muller CA, Brütting A, Bährle M, Mantsopoulos K, Amin RMS, Hartmann A, Metzler M, Amr SS, Foulkes WD, Sobrinho-Simões M, Eloy C. Virchows Arch. 2020 Jun 7. doi: 10.1007/s00428-020-02853-1.
 101. Evaluation of preoperative Ultrasonography in the Differentiation between Superficial and Deep Parotid Gland Tumors.Mantsopoulos K, Tschaikowsky N, Goncalves M, Müller SK, Iro H. Ultrasound Med Biol. 2020 May 30:S0301-5629(20)30199-X. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.04.027. Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 102. Extracapsular Dissection in Pleomorphic Adenomas of the Parotid Gland: Results After 13 Years of Follow-up. Schapher M, Koch M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H. Laryngoscope. 2020 May 12. doi: 10.1002/lary.28696.
 103. Simultaneous application of ultrasound and sialendoscopy: experience in the management of stenosis and other non-sialolithiasis-related salivary gland disorders. Koch M, Schapher M, Goncalves M, Iro H, Mantsopoulos K. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Mar;24(5):2196-2204. doi: 10.26355/eurrev_202003_20485.
 104. Papillary stenosis of the submandibular gland caused by dental prostheses. Schapher M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2020 Feb 21:S2212-4403(19)31537-8. doi: 10.1016/j.oooo.2019.10.005.
 105. Is dissection of the facial nerve avoidable during surgery for benign parotid tumors?: Parotid surgery without facial nerve dissection. Mantsopoulos K, Bär B, Iro H. HNO. 2020 Mar;68(3):205-207. doi: 10.1007/s00106-020-00821-4.
 106. Secondary Tracheoesophageal Puncture After Laryngectomy Increases Complications With Shunt and Voice Prosthesis.Scherl C, Kauffels J, Schützenberger A, Döllinger M, Bohr C, Dürr S, Fietkau R, Haderlein M, Koch M, Traxdorf M, Mantsopoulos K, Müller S, Iro H. Laryngoscope. 2020 Feb 6. doi: 10.1002/lary.28517.
 107. Pleomorphic adenoma compared with cystadenolymphoma of the parotid gland: which is more common? Mantsopoulos K, Iro H. Br J Oral Maxillofac Surg. 2020 Apr;58(3):361-363. doi: 10.1016/j.bjoms.2019.12.014.
 108. Paradigm shift in surgery for benign parotid tumors: 19 years of experience with almost 3000 cases. Bär B*, Mantsopoulos K*, Iro H. Laryngoscope. 2019 Dec 5. doi: 10.1002/lary.28454. *Μοιραζόμενη πρώτη θέση – Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου
 109. Complex midfacial defects: Is the extended Abbé flap the ideal solution to a tough problem? Mantsopoulos K, Iro H, Constantinidis J. Oral Oncol. 2020 Jan;100:104470. doi: 10.1016/j.oraloncology.2019.104470.
 110. Response to Letter to the editor: Interrater Reliability of Ultrasound in the Diagnosis of Sialolithiasis: Methodological Issues. Interrater Reliability of Ultrasound: Methodological Issues. Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher ML, Iro H, Koch M. Ultraschall Med. 2019 Oct;40(5):658. doi: 10.1055/a-0976-9130.
 111. Outcome and management of rare high-grade “salivary” adenocarcinoma: the important role of adjuvant (chemo)radiotherapy.Scherl C, Haderlein M, Agaimy A, Mantsopoulos K, Koch M, Traxdorf M, Fietkau R, Grundtner P, Iro H. Strahlenther Onkol. 2019 Dec;195(12):1050-1059. doi: 10.1007/s00066-019-01499-6.
 112. Parotid pleomorphic adenomas: Factors influencing surgical techniques, morbidity, and long-term outcome relative to the new ESGS classification in a retrospective study. Schapher M, Koch M, Agaimy A, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H. J Craniomaxillofac Surg. 2019 Sep;47(9):1356-1362. doi: 10.1016/j.jcms.2019.06.009.
 113. Intraductal lithotripsy in sialolithiasis with two different Ho:YAG lasers: presetting parameters, effectiveness, success rates. Koch M, Hung SH, Su CH, Lee KS, Iro H, Mantsopoulos K. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Jul;23(13):5548-5557. doi: 10.26355/eurrev_201907_18288.
 114. Completion surgery after extracapsular dissection of low-grade parotid gland malignant tumors. Mantsopoulos K, Müller S, Goncalves M, Koch M, Iro H. Head Neck. 2019 Sep;41(9):3383-3388. doi: 10.1002/hed.25863.
 115. Transoral Ultrasound in the Diagnosis of Obstructive Salivary Gland Pathologies. Schapher M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Ultrasound Med Biol. 2019 Sep;45(9):2338-2348. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.05.019.
 116. Does increasing the incidence of extracapsular dissection for benign tumors of the parotid correlate with an increased need for revision surgery?Mantsopoulos K, Müller SK, Goncalves M, Schapher M, Koch M, Iro H. Oral Oncol. 2019 Jul;94:111-114. doi: 10.1016/j.oraloncology.2019.05.022.
 117. Watchful waiting in carefully selected metachronous cystadenolymphomas of the parotid gland: a reliable option?Mantsopoulos K, Goncalves M, Koch M, Iro H. Br J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jun;57(5):425-429. doi: 10.1016/j.bjoms.2018.12.018.
 118. Transoral ultrasound: a helpful and easy diagnostic method in obstructive salivary gland diseases. Schapher M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Eur Radiol. 2019 Jul;29(7):3635-3637. doi: 10.1007/s00330-019-06201-z.
 119. Ultrasound in the Assessment of Parotid Duct Stenosis.Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. J Ultrasound Med. 2019 Nov;38(11):2935-2943. doi: 10.1002/jum.14999. Epub 2019 Mar 24.J Ultrasound Med. 2019.PMID: 30907015
 120. Reconstruction of the Oral Commissure With the Zisser Flap. Mantsopoulos K, Iro H, Constantinidis J. J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jun;77(6):1314.e1-1314.e6. doi: 10.1016/j.joms.2019.02.017. Epub 2019 Feb 19.J Oral Maxillofac Surg. 2019.PMID: 30878592
 121. Interrater Reliability of Ultrasound in the Diagnosis of Sialolithiasis. Goncalves M*, Mantsopoulos K*, Schapher ML, Zenk J, Bozzato A, Kuenzel J, Zengel P, Iro H, Koch M. Ultraschall Med. 2019 Aug;40(4):481-487. doi: 10.1055/a-0837-0712.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 122. Going beyond extracapsular dissection in cystadenolymphomas of the parotid gland. Mantsopoulos K, Goncalves M, Koch M, Traxdorf M, Schapher M, Iro H. Oral Oncol. 2019 Jan;88:168-171. doi: 10.1016/j.oraloncology.2018.12.001.
 123. Intraductal Pneumatic Lithotripsy after Extended Transoral Duct Surgery in Submandibular Sialolithiasis. Koch M, Schapher M, Mantsopoulos K, Goncalves M, Iro H. Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Jan;160(1):63-69. doi: 10.1177/0194599818802224.
 124. Ultrasound Supplemented by Sialendoscopy: Diagnostic Value in Sialolithiasis. Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Sep;159(3):449-455. doi: 10.1177/0194599818775946.
 125. Investigation of the surgical strategies for unilateral multifocal cystadenolymphomas of the parotid gland. Mantsopoulos K, Koch M, Goncalves M, Iro H. Oral Oncol. 2018 Jul;82:176-180. doi: 10.1016/j.oraloncology.2018.05.022.
 126. Submandibular gland pleomorphic adenoma: Histopathological capsular characteristics and correlation with the surgical outcome. Mantsopoulos K, Goncalves M, Koch M, Iro H, Agaimy A. Ann Diagn Pathol. 2018 Jun;34:166-169. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2018.04.002.
 127. Extracapsular dissection for Warthin tumors despite the risk of ipsilateral metachronous occurrence. Mantsopoulos K, Goncalves M, Koch M, Iro H. Laryngoscope. 2018 Nov;128(11):2521-2524. doi: 10.1002/lary.27166.
 128. Transdermal scopolamine for the prevention of a salivary fistula after parotidectomy. Mantsopoulos K, Goncalves M, Iro H. Br J Oral Maxillofac Surg. 2018 Apr;56(3):212-215. doi: 10.1016/j.bjoms.2018.01.014.
 129. Long-term oncologic and functional outcome in pleomorphic adenomas of the submandibular gland. Mantsopoulos K, Goncalves M, Schapher M, Iro H. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2017 Oct 16;2(6):369-372. doi: 10.1002/lio2.113.
 130. Multimodal treatment in difficult sialolithiasis: Role of extracorporeal shock-wave lithotripsy and intraductal pneumatic lithotripsy. Koch M, Schapher M, Mantsopoulos K, von Scotti F, Goncalves M, Iro H. Laryngoscope. 2018 Oct;128(10):E332-E338. doi: 10.1002/lary.27037.
 131. Letter to the Editor-1 regarding “Extracapsular dissection versus superficial parotidectomy in benign parotid gland tumors: The Vienna Medical School experience”. Mantsopoulos K, Iro H. Head Neck. 2018 Jan;40(1):215-216. doi: 10.1002/hed.25011.
 132. Extracapsular dissection in the parapharyngeal space: benefits and potential pitfalls. Mantsopoulos K, Müller S, Agaimy A, Goncalves M, Koch M, Wüst W, Bohr C, Iro H. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017 Sep;55(7):709-713. doi: 10.1016/j.bjoms.2017.05.013.
 133. Value of Sonography in the Diagnosis of Sialolithiasis: Comparison with the Reference Standard of Direct Stone Identification.Goncalves M, Schapher M, Iro H, Wuest W, Mantsopoulos K, Koch M. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2227-2235. doi: 10.1002/jum.14255.
 134. Extracapsular dissection as sole therapy for small low-grade malignant tumors of the parotid gland. Mantsopoulos K, Koch M, Iro H. Laryngoscope. 2017 Aug;127(8):1804-1807. doi: 10.1002/lary.26482.
 135. Transoral submandibulotomy for deep hilar submandibular gland sialolithiasis. Schapher M, Mantsopoulos K, Messbacher ME, Iro H, Koch M. Laryngoscope. 2017 Sep;127(9):2038-2044. doi: 10.1002/lary.26459. *Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 136. Investigation of arguments against properly indicated extracapsular dissection in the parotid gland. Mantsopoulos K, Scherl C, Iro H. Head Neck. 2017 Mar;39(3):498-502. doi: 10.1002/hed.24629.
 137. Management of advanced hypopharyngeal and laryngeal cancer with and without cartilage invasion.Scherl C*, Mantsopoulos K*, Semrau S, Fietkau R, Kapsreiter M, Koch M, Traxdorf M, Grundtner P, Iro H. Auris Nasus Larynx. 2017 Jun;44(3):333-339. doi: 10.1016/j.anl.2016.08.002.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 138. Imaging of the head and neck region. Lell M, Mantsopoulos K, Uder M, Wuest W. HNO. 2016 Mar;64(3):189-209; quiz 210. doi: 10.1007/s00106-016-0140-z.HNO.
 139. Intraductal pneumatic lithotripsy for salivary stones with the StoneBreaker: Preliminary experience. Koch M, Mantsopoulos K, Schapher M, von Scotti F, Iro H. Laryngoscope. 2016 Jul;126(7):1545-50. doi: 10.1002/lary.25849.
 140. Imaging of the head and neck region. Lell M, Mantsopoulos K, Uder M, Wuest W. 2016 Feb;56(2):181-201; quiz 202. doi: 10.1007/s00117-015-0065-7.Radiologe.
 141. Applicability of shear wave elastography of the major salivary glands: values in healthy patients and effects of gender, smoking and pre-compression. Mantsopoulos K, Klintworth N, Iro H, Bozzato A. Ultrasound Med Biol. 2015 Sep;41(9):2310-8. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2015.04.015. Unexpected Detection of Parotid Gland Malignancy during Primary Extracapsular Dissection. Mantsopoulos K, Velegrakis S, Iro H. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Jun;152(6):1042-7. doi: 10.1177/0194599815578104.
 142. Role of ultrasonography in the detection of a subperiosteal abscess secondary to mastoiditis in pediatric patients.Mantsopoulos K, Wurm J, Iro H, Zenk J. Ultrasound Med Biol. 2015 Jun;41(6):1612-5. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.02.003.
 143. Assessing quality of life in patients after partial laryngectomy. Hebel F, Mantsopoulos K, Bohr C. Hippokratia. 2014 Apr;18(2):156-61.
 144. Evolution and changing trends in surgery for benign parotid tumors. Mantsopoulos K, Koch M, Klintworth N, Zenk J, Iro H. Laryngoscope. 2015 Jan;125(1):122-7. doi: 10.1002/lary.24837.
 145. Primary surgical therapy for locally limited oral tongue cancer. Mantsopoulos K, Psychogios G, Künzel J, Waldfahrer F, Zenk J, Iro H. Biomed Res Int. 2014;2014:738716. doi: 10.1155/2014/738716.
 146. Lymph node ratio as a valuable additional predictor of outcome in selected patients with oral cavity cancer. Künzel J, Mantsopoulos K, Psychogios G, Grundtner P, Koch M, Iro H. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Jun;117(6):677-84. doi: 10.1016/j.oooo.2014.02.032.
 147. Outcome and prognostic factors in T4a oropharyngeal carcinoma, including the role of HPV infection. Psychogios G, Mantsopoulos K, Agaimy A, Brunner K, Mangold E, Zenk J, Iro H. Biomed Res Int. 2014;2014:390825. doi: 10.1155/2014/390825.
 148. Early stage oropharyngeal carcinomas: comparing quality of life for different treatment modalities. Ryzek DF, Mantsopoulos K, Künzel J, Grundtner P, Zenk J, Iro H, Psychogios G. Biomed Res Int. 2014;2014:421964. doi: 10.1155/2014/421964.
 149. Lymph node ratio is of limited value for the decision-making process in the treatment of patients with laryngeal cancer. Künzel J, Mantsopoulos K, Psychogios G, Agaimy A, Grundtner P, Koch M, Iro H. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb;272(2):453-61. doi: 10.1007/s00405-014-2997-3.
 150. Experiences in the treatment of patients with multiple head and neck paragangliomas. Künzel J, de Tristan J, Mantsopoulos K, Koch M, Baussmerth M, Zenk J, Iro H. Am J Otolaryngol. 2014 May-Jun;35(3):294-9. doi: 10.1016/j.amjoto.2014.02.012.
 151. Epidemiology and survival of HPV-related tonsillar carcinoma. Psychogios G, Alexiou C, Agaimy A, Brunner K, Koch M, Mantsopoulos K, Tomppert A, Iro H. Cancer Med. 2014 Jun;3(3):652-9. doi: 10.1002/cam4.212.
 152. Inflamed benign tumors of the parotid gland: diagnostic pitfalls from a potentially misleading entity. Mantsopoulos K, Psychogios G, Agaimy A, Künzel J, Zenk J, Iro H, Bohr C. Head Neck. 2015 Jan;37(1):23-9. doi: 10.1002/hed.23541.
 153. Results of treatment for pT1/pT2 carcinomas of the floor of mouth. Künzel J, Psychogios G, Koch M, Mantsopoulos K, Kapsreiter M, Iro H. Acta Otolaryngol. 2013 Sep;133(9):1000-5. doi: 10.3109/00016489.2013.796090.
 154. Lymph node ratio as a predictor of outcome in patients with oropharyngeal cancer. Künzel J, Psychogios G, Mantsopoulos K, Grundtner P, Waldfahrer F, Iro H. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):1171-80. doi: 10.1007/s00405-013-2513-1.
 155. Clinical relevance and prognostic value of radiographic findings in Zenker’s diverticulum. Mantsopoulos K, Psychogios G, Karatzanis A, Künzel J, Lell M, Zenk J, Koch M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Mar;271(3):583-8. doi: 10.1007/s00405-013-2562-5.
 156. The significance of extracorporeal shock wave lithotripsy in sialolithiasis therapy. Zenk J, Koch M, Mantsopoulos K, Klintworth N, Schapher M, Iro H. HNO. 2013 Apr;61(4):306-11. doi: 10.1007/s00106-013-2677-4.
 157. Bone conduction after stapes surgery: comparison of CO2 laser and manual perforation. Brase C, Keil I, Schwitulla J, Mantsopoulos K, Schmid M, Iro H, Hornung J. Otol Neurotol. 2013 Jul;34(5):821-6. doi: 10.1097/MAO.0b013e318280dc78.
 158. Prognostic factors in limited (T1-2, N0-1) oropharyngeal carcinoma treated with surgery ± adjuvant therapy. Psychogios G, Mantsopoulos K, Agaimy A, Koch M, Zenk J, Waldfahrer F, Iro H. Head Neck. 2013 Dec;35(12):1752-8. doi: 10.1002/hed.23229.
 159. Elective neck dissection vs observation in transorally treated early head and neck carcinomas with cN0 neck. Psychogios G, Mantsopoulos K, Koch M, Klintworth N, Kapsreiter M, Zenk J, Iro H. Acta Otolaryngol. 2013 Mar;133(3):313-7. doi: 10.3109/00016489.2012.743032.
 160. Primary surgical treatment of T3 glottic carcinoma: long-term results and decision-making aspects. Mantsopoulos K, Psychogios G, Bohr C, Zenk J, Kapsreiter M, Waldfahrer F, Iro H. Laryngoscope. 2012 Dec;122(12):2723-7. doi: 10.1002/lary.23580.
 161. Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time. Psychogios G, Mantsopoulos K, Bohr C, Koch M, Zenk J, Iro H. J Surg Oncol. 2013 Mar;107(4):384-7. doi: 10.1002/jso.23221.
 162. Management of advanced carcinoma of the base of tongue. Karatzanis AD, Psychogios G, Mantsopoulos K, Zenk J, Velegrakis GA, Waldfahrer F, Iro H. J Surg Oncol. 2012 Nov;106(6):713-8. doi: 10.1002/jso.23135.
 163. Long-term outcomes of endonasal surgery for choanal atresia: 28 years experience in an academic medical centre.Velegrakis S, Mantsopoulos K, Iro H, Zenk J. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jan;270(1):113-6. doi: 10.1007/s00405-012-1982-y.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 164. Sonoelastography of parotid gland tumours: initial experience and identification of characteristic patterns.Klintworth N*, Mantsopoulos K*, Zenk J, Psychogios G, Iro H, Bozzato A. Eur Radiol. 2012 May;22(5):947-56. doi: 10.1007/s00330-011-2344-7.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 165. Evaluation of the different transcervical approaches for Zenker diverticulum. Mantsopoulos K, Psychogios G, Künzel J, Zenk J, Iro H, Koch M. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 May;146(5):725-9. doi: 10.1177/0194599811435304.
 166. Primary surgical treatment of T2 oropharyngeal carcinoma. Psychogios G, Mantsopoulos K, Kuenzel J, Koch M, Zenk J, Harreus U, Waldfahrer F, Iro H. J Surg Oncol. 2012 Jun 1;105(7):719-23. doi: 10.1002/jso.23026.
 167. Defect closure after oral and pharyngeal tumor resection with the superiorly pedicled myocutaneous platysma flap: indications, technique, and complications. Koch M, Künzel J, Mantsopoulos K, Zenk J, Iro H. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Sep;269(9):2111-9. doi: 10.1007/s00405-011-1891-5.
 168. Surgical treatment of locally limited tonsillar cancer.Mantsopoulos K, Psychogios G, Waldfahrer F, Zenk J, Iro H. Surg Oncol. 2012 Mar;21(1):e13-6. doi: 10.1016/j.suronc.2011.10.003.
 169. Endoscopic laser-assisted diverticulotomy versus open surgical approach in the treatment of Zenker’s diverticulum. Koch M*, Mantsopoulos K*, Velegrakis S, Iro H, Zenk J. Laryngoscope. 2011 Oct;121(10):2090-4. doi: 10.1002/lary.22152.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 170. Results of transoral laser resection in T1-2 oropharyngeal, hypopharyngeal and laryngeal carcinomas. Iro H, Mantsopoulos K, Zenk J, Waldfahrer F, Psychogios G. Laryngorhinootologie. 2011 Aug;90(8):481-5. doi: 10.1055/s-0031-1283154.
 171.  Predicting the long-term outcome after idiopathic facial nerve paralysis. Mantsopoulos K, Psillas G, Psychogios G, Brase C, Iro H, Constantinidis J. Otol Neurotol. 2011 Jul;32(5):848-51. doi: 10.1097/MAO.0b013e31821da2c6.
 172. Comparison of different surgical approaches in T2 glottic cancer. Mantsopoulos K, Psychogios G, Koch M, Zenk J, Waldfahrer F, Iro H. Head Neck. 2012 Jan;34(1):73-7. doi: 10.1002/hed.21687.
 173. Mini-endoscopy in the head and neck region. Koch M, Mantsopoulos K, Iro H, Zenk J. HNO. 2010 Apr;58(4):325-32. doi: 10.1007/s00106-010-2094-x.HNO.
 174. The value of percutaneous endoscopic gastrostomy in ENT tumor patients. Mantsopoulos K, Koch M, Zenk J, Iro H. HNO. 2010 Apr;58(4):333-40. doi: 10.1007/s00106-010-2095-9.HNO.
 175. Local infection after percutaneous endoscopic gastrostomy in ENT tumor patients: evaluation of the influence of the abdominal thickness and other parameters. Mantsopoulos K, Zenk J, Konturek PC, Iro H. Med Sci Monit. 2010 Mar;16(3):CR116-123.
 176. Intranasal complications in women with osteoporosis under treatment with nasal calcitonin spray: case reports and review of the literature. Chatziavramidis A, Mantsopoulos K, Gennadiou D, Sidiras T. Auris Nasus Larynx. 2008 Sep;35(3):417-22. doi: 10.1016/j.anl.2007.08.004.
 177. Postlaryngectomy sinonasal squamous cell carcinoma: Case report and review of the literature. Mantsopoulos K, Taha L, Agaimy A, Iro H. Clin Case Rep. 2020 Jan 10;8(4):630-634. doi: 10.1002/ccr3.2657.
 178. Salivary duct carcinoma of the sinonasal cavity: A case report and review of the literature. Müller S*, Mantsopoulos K*, Iro H, Agaimy A. Head Neck. 2016 Aug;38(8):E2464-6. doi: 10.1002/hed.24459. *Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 179. Unclear parapharyngeal mass. Mantsopoulos K, Schwarz S, Psychogios G, Zenk J, Alexiou C. HNO. 2010 Jul;58(7):708-12. doi: 10.1007/s00106-009-2054-5.HNO. 2010.
 180. Vagus Neurinoma as a Differential Diagnose of a Cervical Tumor: Report of a case. Mantsopoulos K, Psychogios G, Hartmann A, Koch M, Alexiou C. Laryngorhinootologie. 2009 Nov;88(11):729-31. doi: 10.1055/s-0029-1225371.

Επιπρόσθετες Δημοσιεύσεις

kyklos
The role of sialendoscopy in diagnosis and treatment of obstructive salivary gland diseases. Psychogios G, Zenk J, Mantsopoulos K, Koch M, Iro H. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery 2009; 36: 6-12.
Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I. Psychogios G, Mantsopoulos K, Zenk J, Iro H. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery 2011;46: 12-20.
Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part II. Mantsopoulos K, Psychogios G, Zenk J, Iro H. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery 2012; 49:18-25.
Chirurgie der Glandula parotidea ohne Dissektion des Nervus facialis: Routine für die Zukunft? Mantsopoulos K, Iro H. Forum HNO (21) 2019.
Rezidivierendes pleomorphes Adenom – eine benigne Tragödie Mantsopoulos K, Hornung J, Iro H. Forum HNO (22) 2020
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: Wichtige Aspekte zum intraoperativen Monitoring des Nervus laryngeus rekurrens. Mantsopoulos K,, Iro H. Forum HNO (6) 2020
Endoskopisch kontrolliertes intraoperatives Monitoring des Nervus laryngeus rekurrens bei der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie. Mantsopoulos K, Sievert M, Müller SK, Iro H. Forum HNO 2021
Pädiatrische HNO: Die Debatte um die optimale Therapie der nicht-tuberkulösen mykobakteriellen Lymphadenitis colli (NTML) des Kindesalters.Mantsopoulos K, Thimsen V, Iro H. Forum Praktische Pädiatrie (3) 2021
Kombination von Strahlentherapie und Immuntherapie bei Kopf-Hals Tumoren- enge interdisziplinäre Vernetzung von Forschung und Klinik. Donaubauer AJ, Rutzner S, Becker I, Kallies A, Eckstein M, Gostian AO, Kellner L, Haderlein M, Mantsopoulos K, Traxdorf M, Fietkau R, Iro H, Frey B, Hecht M, Gaipl U. Forum HNO (23) 2021
Das pleomorphe Adenom der großen Kopfspeicheldrüsen – Ein Befundaustausch zwischen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Pathologie Mantsopoulos K, Thimsen V, Agaimy A, Iro AK, Buchta P, Hornung B, Iro H. Forum HNO 2022
Chirurgie der malignen Tumoren der Glandula parotidea. Mantsopoulos K, Thimsen V, Siebvert M, Koch M, Iro H. Forum HNO (25) 2023

Μονογραφίες

Διατριβή προς Υφηγεσία: „Reduzierung der chirurgischen Invasivität bei Tumoren der Glandula parotis“, Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Φεβρουάριος 2016

Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία

„Bildgebung und Endoskopie“, HNO Update 2012, ISBN: 978-86302-050-7 med publico GmbH
„Bildgebung und Endoskopie“, HNO Update 2013, ISBN:978-3-86302-079-8 med publico GmbH
“Minimally Invasive Approaches - Extracapsular Dissection” in “Surgery of the Salivary Glands”, 1st Edition, Author: Robert Witt, Elsevier, ISBN: 9780323672368
“Extracapsular Dissection for Benign Parotid Tumors: A Meta-Analysis” in “50 Landmark Papers every Oral and Maxillofacial Surgeon Should Know”. 1ste Auflage, Editors: Niall McLeod, Peter A. Brennan, ISBN-13: 978-0367210526

Δραστηριότητα ως πραγματογνώμονας - κριτής σε ξενόγλωσσα περιοδικά

Head & Neck
Laryngoscope
Clinical Otolaryngology
Eur Arch Otolaryngol
Oral Diseases
Acta Otolaryngologica
Laryngo-Rhino-Otologie
HNO
Ulttrasound in Medicine and Biology
Endoscopy
Gland surgery
Journal of Clinical Neuroscience
Clinical Case Reports
European Radiology
Hippokratia
Tumor Biology
PLos One

Συνολικά: 158 πραγματογνωμοσύνες άρθρων