Σιελολιθίαση – Σιαλενδοσκόπηση

kyklos

Ο Τακτικός Καθηγητής Ωτολαρυγγολογίας – Κεφαλής και Τραχήλου, Δρ. Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, εργάστηκε από θέσεις μεγάλης επιστημονικής ευθύνης επί 15ετία στην μεγαλύτερη ΩΡΛ Κλινική της Ευρώπης, στην πανεπιστημιακή Κλινική του Έρλαγκεν (Νυρεμβέργη – Γερμανία), η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς για παθήσεις των σιελογόνων αδένων παγκοσμίως.

Μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα η πάγια τακτική για την αντιμετώπιση των αποφρακτικών παθήσεων σιαλολιθιαση-“πέτρα”, στένωση) ήταν η αφαίρεση ολόκληρου του σιελογόνου αδένα που έπασχε. Η στρατηγική αυτή είχε ως συνέπεια την αύξηση του κινδύνου πρόκλησης επιπλοκών που σχετίζονται με ευαίσθητες ανατομικές δομές σε άμεση γειτνίαση με τον πάσχοντα σιελογόνο αδένα (προσωπικό νεύρο, γλωσσικό νεύρο). Ειδικά στην περίπτωση της παρωτίδας, αποτελεί κοινή γνώση ότι η ολική αφαίρεση της συνδέεται με ένα ποσοστό εμφάνισης έστω και ήπιας πάρεσης του προσωπικού νεύρου εως και 50%, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Frey (γευστική υπεριδρωσία) και με την απώλεια του φυσιολογικού προφίλ του προσώπου στην περιοχή της παρειάς.

Στις αρχές του 2000 άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα της ελάττωσης της επεμβατικότητας στη θεραπεία των αποφρακτικών παθήσεων των σιελογόνων αδένων με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής των ασθενών. Κεντρική θέση σε αυτήν την νέα φιλοσοφία κατέχει η χρήση ημιεύκαμπτων ενδοσκοπίων με πάχος εως και 1.6mm, τα οποία εισέρχονται διαστοματικά μέσα από το φυσιολογικό στόμιο του πόρου του αδένα που πάσχει. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επισκόπηση ολοκλήρου του εκφορητικού συστήματος του αδένα και η αντιμετώπιση της αιτίας της απόφραξης, όπως για παράδειγμα η διαστολή και η διάνοιξη μιας στένωσης ή η αφαίρεση μιας πέτρας (ενδεχομένως μετά από προηγούμενη ενδοαυλική λιθοτριψία της). Για την τελευταία χρησιμοποιούνται ειδικά συστήματα Laser ή πνευματικοί λιθοτρίπτες υψηλής τεχνολογίας. Με τη χρήση αυτών των ενδοσκοπικών τεχνικών επιτυγχάνεται η ανατομική και λειτουργική διάσωση του αδένα σε ποσοστό έως και 98%. 

Χωρίς αμφιβολία, η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ-Κλινική του Έρλαγκεν αποτελεί πρωτοπόρο κέντρο αναφοράς στον τομέα αυτό παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο που τα σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα της σιαλενδοσκόπησης, όπως επίσης και η πλειοψηφία των ημιεύκαμπτων σιαλενδοσκοπίων φέρουν το όνομα της κλινικής αυτής. 

Ο Ιατρός Κ. Μαντσόπουλος, διηύθυνε το τμήμα Σιαλενδοσκόπησης και υπερηχογραφίας της κλινικής στο μεγαλύτερο διάστημα της παραμονής του εκεί. Η εμπειρία του συνίσταται στην πραγματοποίηση άνω των 700 σχετικών επεμβάσεων και καταγράφηκε σε πάνω από 70 σχετικές δημοσιεύσεις του. Η λεπτομερής υπερηχογραφική εξέταση που διενεργεί στον χώρο του ιατρείου του επιτρέπει τον σαφή εντοπισμό της αιτιολογίας της αποφρακτικής σιελοπάθειας και τον άρτιο σχεδιασμό της εξατομικευμένης θεραπείας.

kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση