Προσωπική διοργάνωση συνεδρίων

kyklos
Οργάνωση και διεύθυνση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ωτορινολαρυγγολογία:
11th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 22th – 24th, 2014, Erlangenv
12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
13th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 22th, 2016, Erlangen.
14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen.
15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Sep 25th – 28th, 2019, Erlangen.
17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22tnd, 2021, Erlangen.
18th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 21th, 2022, Erlangen.
19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 21st, 2023, Erlangen.
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 13. - 14.10.2012
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II),Erlangen, 09. – 10.03.2013
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 06. – 07.07.2013
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 19. – 20.10.2013
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 11. – 12.10.2014
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II), Erlangen, 14. – 15.03.2015
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 11. – 12.07.2015
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 10. – 11.10.2015
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 09. – 10.07.2016
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 08. – 09.10.2016
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II), Erlangen, 11. – 12.03.2017
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 08. – 09.07.2017
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 07. – 08.10.2017
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II), Erlangen, 10. – 11.03.2018
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 14. – 15.07.2018
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 06. – 07.10.2018
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II), Erlangen, 16. – 17.03.2019
Schilddrüse und Nebenschilddrüse: Grundlegendes zur Diagnostik und operativen Therapie, 18. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.30.05.2019-01.06.2019, Berlin
Schilddrüse und Nebenschilddrüse: Grundlegendes zur Diagnostik und operativen Therapie, 21. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.25.05.2019-28.05.2022, Hannover
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 13. – 14.07.2019
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 05. – 06.10.2019
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), Erlangen, 09. – 10.10.2021
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Aufbaukurs (Teil II), Erlangen, 12.- 13.03.2022
A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs (Teil III), Erlangen, 09.-10.07.2022
kyklos
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος