Χειρουργικές Επεμβάσεις

kyklos

Χειρουργική Εμπειρία

Ο Prof. Dr. Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, επέστρεψε στην Ελλάδα με εμπειρία μεγαλύτερη των 7.000 προσωπικών επεμβάσεων στη μεγαλύτερη Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική της Ευρώπης, στο Ερλάγκεν (Νυρεμβέργη) της Γερμανίας, στο διάστημα 7/2007-7/2022.

Διαθέτει με μεγάλη εμπειρία στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις με διεγχειρητική πλοήγηση (navigation) αλλά και σε όλες τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, στη Μικροχειρουργική και στην Πλαστική Χειρουργική Προσώπου, όπου επιπλέον εξειδικεύθηκε. 

Ενδεικτική χειρουργική εμπειρία:

Χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση με μισχωτούς κρημνούς (> 700 επεμβάσεις)
Χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, ελάχιστα επεμβατική τεχνική („MINET“), διαστοματική θυρεοειδεκτομή („TOETVA“) (>1000 επεμβάσεις)
Χειρουργική σιελογόνων αδένων με μικροχειρουργική αναστόμωση του προσωπικού νεύρου (> 800 επεμβάσεις)
Σιαλενδοσκοπήσεις (> 700 επεμβάσεις)
Μικροχειρουργική μέσου ωτός – Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική (> 700 επεμβάσεις)
Τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων (50)
Πλαστική χειρουργική προσώπου (> 500 επεμβάσεις)
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων και πρόσθιας βάσης κρανίου (> 800 επεμβάσεις)
Τραυματολογία προσωπικού κρανίου (> 70 επεμβάσεις)
Χειρουργική λαρυγγοτραχειακών στενώσεων > 30 επεμβάσεις)
Χειρουργική Ωτορινολαρυγγολογία παίδων (> 300 επεμβάσεις)

Όλες οι επεμβάσεις και οι τεχνικές που
εφαρμόζει ο Prof. Κ. Μαντσόπουλος

Παιδιατρική ΩΡΛ

Aδενοτομή (κρεατάκια)
Aμυγδαλεκτομή- Μερική αμυγδαλεκτομή- Σμίκρυνση αμυγδαλών - Απόστημα αμυγδαλής
Παρακέντηση τυμπανικής μεμβράνης / τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
Ωτοπλαστική για πεταχτά αυτιά
Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική
Πλαστική ρινικού διαφράγματος για διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος
Βλεφαροπλαστική

Σιελογόνοι αδένες

Διαγνωστική σιαλενδοσκόπηση
Σιαλενδοσκοπικά καθοδηγούμενη αφαίρεση λίθων παρωτίδας & υπογναθίου αδένα
Αφαίρεση λίθων υπογναθίου αδένα υπό τοπική αναισθησία
Ελάχιστα επεμβατική παρωτιδεκτομή (εξωκάψια εκτομή, extracapsular dissection) υπό νευροδιέγερση
Πλάγια παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
Ολική παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
Ριζική παρωτιδεκτομή με στατική ή δυναμική αποκατάσταση (αναστόμωση) του προσωπικού νεύρου
Τομη facelift και αποκατάσταση ελείμματος παρωτιδικής χώρας
Μαρσιποποίηση βατραχίου υπό τοπική αναισθησία
Αφαίρεση υπογλωσσίου αδένα επί υποτροπής βατραχίου υπό τοπική αναισθησία
Αφαίρεση υπογναθίου αδένα
kyklos

Πλαστική Χειρουργική Προσώπου

Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική
Πλαστική ρινικού διαφράγματος για διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος
Βλεφαροπλαστική
Ωτοπλαστική
Επεμβάσεις αποκατάστασης παραλύσεων του προσωπικού νεύρου & παραλυτικού προσώπου.
Αφαίρεση δερματικών βλαβών & αποκατάσταση του ελλείματος με τοπικούς κρημνούς
Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου
Διόρθωση ουλών

Μικροχειρουργική ωτός

Αφαίρεση εξοστώσεων έξω ακουστικού πόρου
Ενδοσκοπική ωτοχειρουργική
Τυμπανοπλαστική - οσταριοπλαστικές για χρόνια μέση ωτίτιδα ή χολοστεάτωμα
Μαστοειδεκτομή
Ωτοσκλήρυνση - αναβολοτομή
Αποσυμπίεση & αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου
Αφαίρεση όγκων του έξω & μέσου ωτός
Κοχλιακή εμφύτευση
kyklos

Χειρουργική ρινός / παραρρινίων κόλπων

Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός & παραρρινίων κόλπων
Ενδοσκοπική μαρσιποποίηση βλεννοπυοκηλών
Ενδοσκοπική δακρυοασκορινοστομία για αντιμετώπιση δακρύρροιας
Ενδοσκοπική σύγκλειση συριγγίων εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ενδοσκοπική αφαίρεση και αντιμετώπιση μηνιγγο-εγκεφαλοκηλών
Εκτεταμένες ενδοσκοπικές και εξωτερικές προσπελάσεις για καλοήθεις & κακοήθεις όγκους ρινός / παραρρινίων
Οστεοπλαστική αντιμετώπιση καταγμάτων
Αντιμετώπιση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος & υπερτροφίας ρινικών κογχών με όλες τις τεχνικές

Στοματική κοιλότητα - Φάρυγγας

Καλοήθεις

Διατομή &πλαστική επανασυρραφή χαλινού γλώσσας και χείλους
Αμυγδαλοτομή (Μερική αμυγδαλεκτομή, σμίκρυνση αμυγδαλών)
Αφαίρεση όγκων υπερώας, παρειάς, εδάφους στόματος
Αμυγδαλεκτομή
Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος (απόστημα αμυγδαλής)
Επεμβάσεις ροχαλητού και υπνικής άπνοιας
Διαστοματική / διατραχηλική αντιμετώπιση εκκολπώματος Zenker

Ογκολογικές

Αφαίρεση όγκων φάρυγγα με Laser
Ριζική αμυγδαλεκτομή
Γλωσσεκτομές (μερική, τμηματική, ημιγλωσσεκτομή)
Αποκατάσταση ελλειμάτων με μισχωτούς & ελεύθερους κρημνούς

Λάρυγγας – Τραχεία

Καλοήθεις

Φωνοχειρουργική - Μικροχειρουργική λάρυγγος & φωνητικών χορδών
Μικρολαρυγγοσκόπηση με λήψη βιοψίας
Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών
Αφαίρεση κύστεων
Θεραπεία οιδήματος Reinke
Σπάνιες περιπτώσεις φωνητικών κομβίων
Αφαίρεση λευκοπλακιών
Αφαίρεση λαρυγγοκήλης
Θυρεοπλαστικές
Τραχειοστομία
Υπογλωττιδικές στενώσεις: Τοποθέτηση σωλήνα Montogomery / Κρικοτραχειακή εκτομή
Τραχειοπλαστική επί τραχειακών στενώσεων ή όγκων
Σύγκλειση τραχειοοισοφαγικών συριγγίων (ανεπάρκεια φωνητικής πρόθεσης σε λαρυγγεκτομηθέντες)

Ογκοχειρουργική

Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων λάρυγγα με CO2 Laser
Μερική λαρυγγεκτομή
Ολική λαρυγγεκτομή
kyklos

Ενδοκρινείς αδένες κεφαλής & τραχήλου

Ημιθυρεοειδεκτομή/Ολική θυρεοειδεκτομή παραθυρεοειδών με ελάχιστη τομή (MINET)
Παραθυρεοιδεκτομή με ελάχιστη τομή επί αδενώματος παραθυρεοειδών ή τριτογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού
Καταδυόμενες βρογχοκήλες ή περιπτώσεις επαναληπτικού χειρουργείου σε υποτροπή βρογχοκήλης ή τοπική υποτροπή καρκίνου θυρεοειδούς
Κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός υπό νευροδιέγερση και πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός σε καρκίνο θυρεοειδούς

Επεμβάσεις τραχήλου

Αφαίρεση πλάγιας τραχηλικής κύστης
Αφαίρεση μέσης τραχηλικής κύστης – συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου
Αφαίρεση κυστικών υγρωμάτων, λιπωμάτων, νευρογενών όγκων, παραγαγλιωμάτων κ.α καλοήθων βλαβών
Ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση όγκων παραφαρυγγικού διαστήματος με υπογνάθια, διαπαρωτιδική ή διαστοματική προσπέλαση
Λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικός, τροποποιημένος ριζικός, ριζικός) επί καρκίνου κεφαλής και τραχήλου