Ιδιαίτερα περιστατικά Ιατρού

kyklos

Τρίτη υποτροπή χολοστεατώματος αριστερού ωτός με διάβρωση βάσης κρανίου

Ασθενής 53 ετών προσήλθε με επαναλαμβανόμενα επεισόδια πυώδους ωτόρροιας αριστερά με ιστορικό χειρουργικής αντιμετώπισης (ενδοωτιαία προσπέλαση) χολοστεατώματος αριστερά το 1993 και το 2004. Στην προεγχειρητική

Περισσότερα »

Ενδοσκοπική διαρρινική σύγκλειση συριγγίου εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε ασθενή με ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση

Ασθενής 54 ετών με ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση και συρίγγιο εγκεφαλονωτιαίου υγρού επί εδάφους ελείμματος τετρημένου πετάλου ηθμοειδούς (πρόσθια βάση κρανίου) δεξιά ακριβώς πίσω από την

Περισσότερα »

Νεανικό ρινικό αγγειοίνωμα, αφαίρεση με συνδυασμένη ενδοσκοπική προσπέλαση και πλάγια ρινοτομή

Ασθενής 13 ετών προσήλθε με συμπτωματολογία υποτροπών μαζικής ρινορραγίας (αιμορραγίας από τη μύτη). H μαγνητική τομογραφίας κατέδειξε ως αιτία των συμπτωμάτων την ύπαρξη ενός εκτεταμένου

Περισσότερα »

Αδένωμα παραθυρεοειδούς

Συνεχίζοντας την παράδοση της ΩΡΛ-κλινικής του Erlangen στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων κεφαλής και τραχήλου, διενέργεια παραθυρεοειδεκτομής με αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς σε ασθενή 72 ετών

Περισσότερα »

Σιελολιθίαση στο παρέγχυμα του υπογναθίου αδένα – Σιαλενδοσκόπηση & διαστοματική σιαλοδοχοτομή

  Ασθενής 38 ετών με επαναλαμβανόμενες διογκώσεις του δεξιού υπογναθίου αδένα και υποτροπιάζουσες φλεγμονές (σιαλαδενίτιδες) επί εδάφους σιελολιθίασης στο όριο πύλης / παρεγχύματος του δεξιού

Περισσότερα »

Τεράστιο καρκίνωμα εκφορητικού πόρου (salivary duct carcinoma) εκ πλειόμορφου αδενώματος δεξιού υπογναθίου αδένα

Ασθενής 48 ετών προσήλθε με ένα ευμεγέθες μόρφωμα από 20 ετίας, το οποίο καταλάμβανε την αριστερή παρειά και τη σύστοιχη υπογνάθια χώρα. Διενεργήθηκε ολική εξαίρεση

Περισσότερα »

Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου δεξιάς γωνίας στόματος – Εκτομή και πλαστική αποκατάσταση κατά Zisser

Ασθενής 75 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένο καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου Τ1 N0 G3 δεξιάς γωνίας στόματος. Διενεργήθηκε εκτομή του ευρήματος εντός υγιών ορίων (επιβεβαίωση της

Περισσότερα »

Καταδυόμενη πολυοζώδης βρογχοκήλη με κατάδυση 7.5 εκατοστών στο μεσοθωράκιο

Ασθενής 55 ετών με συμπτωματολογία δύσπνοιας κατά την άσκηση επί εδάφους πολυοζώδους καταδυόμενης στο μεσοθωράκιο βρογχοκήλης. Η αξονική τομογραφία κατέδειξε ένα βάθος κατάδυσης 7.5 εκατοστών

Περισσότερα »
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση