Χειρουργική εμπειρία

kyklos
Χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση με μισχωτούς κρημνούς (> 700 επεμβάσεις)
Χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, ελάχιστα επεμβατική τεχνική („MINET“), διαστοματική θυρεοειδεκτομή („TOETVA“) (>1000 επεμβάσεις)
Χειρουργική σιελογόνων αδένων με μικροχειρουργική αναστόμωση του προσωπικού νεύρου (> 800 επεμβάσεις)
Σιαλενδοσκοπήσεις (> 700 επεμβάσεις)
Μικροχειρουργική μέσου ωτός – Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική (> 700 επεμβάσεις)
Τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων (50)
Πλαστική χειρουργική προσώπου (> 500 επεμβάσεις)
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων και πρόσθιας βάσης κρανίου (> 800 επεμβάσεις)
Τραυματολογία προσωπικού κρανίου (> 70 επεμβάσεις)
Χειρουργική λαρυγγοτραχειακών στενώσεων > 30 επεμβάσεις)
Χειρουργική Ωτορινολαρυγγολογία παίδων (> 300 επεμβάσεις)

Μη χειρουργικές δεξιότητες:

kyklos
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Υπερηχοτομογραφίας κεφαλής και τραχήλου (Γερμανική Εταιρία Ιατρικής Υπερηχοτομογραφίας, Βαθμίδα 3 (ανώτατη)
Ενδελεχής εξειδίκευση στη Νευροωτολογία / Διάγνωση και θεραπεία ιλίγγου
Αισθητική εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος