Προσκεκλημένες ομιλίες

kyklos

Δραστηριότητα ως χειρουργός (live επίδειξη χειρουργικής επέμβασης) σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια:

11th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 22th – 24th, 2014, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής,ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα,)
12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής,ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα)
13th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 22th, 2016, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής,ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής,ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής,ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
18ο Σεμινάριο Ωτοχειρουργικής, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 11.01.2018 - 12.01.2018 (επίδειξη τυμπανοπλαστικής τύπου Ι, ΙΙΙα, ΙΙΙβ επί εδάφους χρονίας μέσης ωτίτιδας και χολοστεατώματος )
19ο Σεμινάριο Ωτοχειρουργικής, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 10.01.2019 – 11.01.2019 (επίδειξη τυμπανοπλαστικής τύπου Ι, ΙΙΙα, ΙΙΙβ επί εδάφους χρονίας μέσης ωτίτιδας και χολοστεατώματος)
1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Θυρεοειδούς, Hamm/Münster, 30.11.2019-01.12.2019
“- A day of parotid surgery”, Head and Neck Cancer Center, University of London, 11.09.2021 (επίδειξη ολικής κι εξωκάψιας παρωτιδεκτομής)
16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2019, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής, ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής, ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
18th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 21st, 2022, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής, ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).
19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 21st, 2023, Erlangen (επίδειξη σιαλοδοχοτομής πόρου υπογναθίου αδένα επί σιαλολιθίασης, σιαλενδοσκόπησης, εξωκάψιας παρωτιδεκτομής, πλάγιας παρωτιδεκτομής, ολικής παρωτιδεκτομής, εκτομής υπογναθίου αδένα).

Προσκεκλημμένος ομιλητής σε συνέδρια :

kyklos
 1. „Η χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα: H φιλοσοφία της ΩΡΛ-Κλινικής του Erlangen“. 47. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου (Διευθ.: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Heinrich Iro), 22.02.2014
 1. Η βάση δεδομένων των ογκολογικών ασθενών της ΩΡΛ-Κλινικής του Έρλανγκεν – Πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων πλέον των 10000 ασθενών („Erste Ergebnisse aus über 10.000 Patientendaten“),46. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου („Neues am OP-Tisch“),Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 23.2.2013
 1. Εναρκτήρια ομιλία υφηγεσίας („Antrittsvorlesung“): „Chirurgie der Glandula parotis ohne Dissektion des N. facialis: Routine für die Zukunft?“ Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 23.06.2016
 1. „Zervikale Lymphadenopathien (insbesondere MOTT) im Kindesalter“. 52. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία („Pädiatrische Aspekte in der HNO-Heilkunde“), Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Sonografisch gesteuerΚεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 09.02.2019
 1. „Nicht die Nerven verlieren“. 20. Buß-und Bettagsymposium „Nebenwirkungen bei Schilddrüsentherapien. Wie vermeiden, wie behandeln?“. Κλινική Πυρηνικής Ιατρικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 21.11.2018
 1. „Endoskopie der Speicheldrüsen“. 19. Deutsch-französischer HNO-Kongress, 21-22.09.2018, Rennes, Frankreich
 1. „Radiologische Anatomie des Felsenbeines“. 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Παρασκευή του κροταφικού οστού „Anatomie und Präparation des Felsenbeines“, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Augsburg, 19.02.2019. 
 1. „Präparation des Felsenbeines, Demonstration am Kadavermodel“, 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Παρασκευή του κροταφικού οστού „Anatomie und Präparation des Felsenbeines“, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Augsburg, 19.02.2019. 
 1. Sonografisch gesteuerte Biopsien in der Kopf-Hals-Region, Augsburger US-Workshop mit Refresherkurs, 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Παρασκευή του κροταφικού οστού „Anatomie und Präparation des Felsenbeines“, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Augsburg, 13.04.2018-14.04.2018
 1. „Endoskopie und Bildgebung“, HNO Update, 23.11.2012-24.11.2012, Mainz
 1. „Endoskopie und Bildgebung“, HNO Update, 15.11.2013-16.11.2013, Berlin
 1. „Endoskopie und Bildgebung“, HNO Update, 29.11.2013-30.11.2013, Mainz
 1. „Η θέση του υπερηχογραφηματος στην διάγνωση των νοσημάτων των σιελογόνων αδένων“, Στρογγύλη Τράπεζα με τίτλο “Kαλοήθη  νοσήματα σιελογόνων αδένων”, Διεθνές Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών“, 14.03.2014-15.03.2014, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης „Παπαγεωργίου“
 1. „Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι της παρωτίδας: στρατηγική ως προς το χειρουργικό χειρισμό της πρωτοπαθούς εστίας και του προσωπικού νεύρου“, Στρογγύλη Τράπεζα με τίτλο: „Παθήσεις σιελογόνων αδένων“, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 15.10.2015-18.10.2015, Πάτρα
 1. „Υπερηχογραφία τραχηλικών διογκώσεων“ στο Κλινικό Φροντιστήριο: „Η χρήση των υπερήχων από τον ΩΡΛ γιατρό“. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 15.10.2015-18.10.2015, Πάτρα
 1. “Thyroid sonography – more than nodal description”, Refresher-course: “Thyroid ultrasound, what we learn from others and what matters”. 40. Dreiländertreffen der DEGUM – ÖGUM- SGUM & 28th Euroson Congress of the EFSUMB,26 – 29 October 2016, Leipzig, Germany
 1. „Simultane Ultraschalldiagnostik bei minimal-invasiven Therapien der Kopfspeicheldrüsen“. Sitzung: HNO-Diagnostik 2.0: Kollaborative Anwendung der Endoskopie und Ultraschalldiagnostik. 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V, 24.05.-27.05.2017, Erfurt
 1. „Workup done: presumably benign! – My approach: Role of and selection for extracapsular dissection”, Round table of the European Salivary Gland Society, 4th Congress of the ORL-HNS, 07.10-11.10.2017, Barcelona 
 1. „Wichtige Aspekte in der Diagnostik und operativen Therapie der Schilddrüsenerkrankungen“, 2. Erlanger Forum für Hals-Nasen-Ohren Heilkunde, 14.10.2017, Erlangen
 1. „Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι της παρωτίδας:   παθολογοανατομική εικόνα και πρόγνωση“, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2.11.2017-5.11.2017, Αθήνα
 1. „Υπερηχογραφία τραχηλικών διογκώσεων“ στο Κλινικό Φροντιστήριο: „Υπέρηχοι στην ΩΡΛ“. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2.11.2017-5.11.2017, Αθήνα
 1. „ Η σημασία του απεικονιστικού ελέγχου στην αποφυγή επιπλοκών κατά την χειρουργική αφαίρεση κακοήθων εξεργασιών των παραρρινίων κόλπων“. 18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 15ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών», 17.05.2018 – 20.05.2018, Θεσσαλονίκη.
 1. “Technische Hilfsmittel in der Schilddrüsenchirurgie“ 18. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.30.05.2019-01.06.2019, Berlin
 1. „ Yποτροπιάζον πλειόμορφο αδένωμα της παρωτίδας: Μία „καλοήθης τραγωδία;” “20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2.11.2019-5.11.2019, Λάρισα
 1. “Νέα δεδομένα στην ογκολογία των σιελογόνων αδένων – Η ταξινόμηση του 2017“. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2.11.2019-5.11.2019, Λάρισα
 1. „Υπερηχογραφία τραχηλικών διογκώσεων/θυρεοειδούς“ στο Κλινικό Φροντιστήριο: „Υπέρηχοι στην ΩΡΛ“. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2.11.2019-5.11.2019, Λάρισα
 1. „Neuromonitoring: kein Signal! Was nun?“, 1. Adventssymposium Schilddrüse- und Nebenschilddrüsenchirurgie, 29.11.2019, Hamm-Münster
 1. Φλεγμονώδεις παθήσεις των σιελογόνων αδένων στην παιδική ηλικία“, Online Συμπόσιο της Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 16.12.2020
 1. Aktuelles zu gutartigen Speicheldrüsentumoren“, HNO-eCampus-LIVE im Dialog: Speicheldrüsenerkrankungen, Online Symposium der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 16.02.2021 
 1. „Benigne Speicheldrüsentumore“, 54. Hausfortbildung („Aktuelles zu Speicheldrüsentumoren“), Hals-Nasen-Ohren Klinik, Kopf- und Halschirurgie, Universitätsklinikum Erlangen (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Heinrich Iro), 09.02.2021
 1. “Technische Hilfsmittel in der Schilddrüsenchirurgie“, 19. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.17.05.2021, Online Berlin
 1. „Die Hörrekonstruktion in der Chirurgie des chronischen Ohres“, Fortbildungsreihe Hörzentrum Bayern, Operative Techniken zur Hörverbesserung, Hals-Nasen-Ohren Klinik, Kopf- und Halschirurgie, Universitätsklinikum Erlangen (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Heinrich Iro), 09.06.2021
 1. „Management of parapharyngeal tumors“- A day of parotid surgery” , Head and Neck Cancer Center, University of London, 11.09.2021
 1. Live OP-Demonstration – A day of parotid surgery”, Head and Neck Cancer Center, University of London, 11.09.2021
 1. Endokrine Onkologie – Interessante Fälle und interdisziplinäres Management: NET(T) im Quintett, Medizinische Klinik 1, Universitätsklinikum Erlangen, 13.10.2021
 1. Πλειόμορφο αδένωμα της παρωτίδας – Η αλλαγή της χειρουργικής φιλοσοφίας από την οπτική του παθολογοανατόμου. 21. Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 17.03.2022-20.03.2022, Θεσσαλονίκη
 1. Διαχείριση του ασθενούς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνo του θυρεοειδούς αδένα. 21. Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 17.03.2022-20.03.2022, Θεσσαλονίκη
 1. Η σημασία της πρo- και διεγχειρητικής υπερηχογραφίας. 21. 21. Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 17.03.2022-20.03.2022, Θεσσαλονίκη
 2. Chirurgie der malignen Speicheldrüsenveränderungen, 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2022, 25.5.2022-28.05.2022, Hannover
 1. Das parotideale pleomorphe Adenom: Befundaustausch zwischen Hals-Nase-Ohrenheilkunde und Pathologie“, Sondersession der Arbeitsgemeinschaft der Speichel- und Schilddrüsenerkrankungen mit dem Thema „Aktuelles zur Behandlung der Speicheldrüsentumoren“, 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2022, 25.5.2022-28.05.2022, Hannover
 1. “Technische Hilfsmittel in der Schilddrüsenchirurgie“, 21. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., 25.5.2022-28.05.2022, Hannover
 1. Speicheldrüsentumore – Operative Strategie: Excellence in oncology, 24.09.2022, Nürnberg
 1. „The ideal extent of surgical invasiveness by pleomorphic adenomas of the parotid gland: Surgical feedback and lessons from our pathologists“, Roundtable: „The safe approach to major salivary gland procedure“, 6th Congress of European ORL-Head & Neck Surgery, Μιλάνο
 1. Υπερηχογραφία τραχήλου και σπλαχνικού τραχήλου, 1o Σεμινάριο Διαγνωστικής και επεμβατικής Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου (με πρακτικές ασκήσεις), 14.-15.10.2022, Ιωάννινα
 2. Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρεμβατικές τεχνικές στη Διάγνωση παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου, 1o Σεμινάριο Διαγνωστικής και επεμβατικής Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου (με πρακτικές ασκήσεις), 14.-15.10.2022, Ιωάννινα
 3. Καρκίνος μειζόνων σιελογόνων αδένων: Μία ανοικτή πρόκληση για την Παθολογική Ογκολογία. Ογκολογικό Συνέδριο B´ Ογκολογικής Κλινικής Θεαγένειου Νοσοκομείου “Ογκολογική προσέγγιση από διαφορετική οπτική γωνία”, 18.-19.11.2022, Θεσσαλονίκη
 4. HPV: Mία δραματική αλλαγή στο προφίλ των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Ογκολογικό Συνέδριο B´ Ογκολογικής Κλινικής Θεαγένειου Νοσοκομείου “Σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί για τον ογκολογικό ασθενή”, 21.-22.11.2023, Δράμα
 5. The limits of endonasal approaches: Are there any at all? International Cadaver Courses “Thessaloniki RhinoDays 2023”, Θεσσαλονίκη, 3.-5.5.2023
 6. Das anaplastische Schilddrüsenkarzinom – Ungedeckter Versorgungsbedarf bei der Diagnostik und Therapie. Sondersession der Arbeitsgemeinschaft der Speichel- und Schilddrüsenerkrankungen mit dem Thema “Unmet Medical Need” in der Therapie der Patienten mit chirurgischen Schilddrüsenerkrankungen, 94. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2023, 17.-20.05.2023, Leipzig
 7. “Technische Hilfsmittel in der Schilddrüsenchirurgie“, 22. Jahrestagung der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., 17.-20.05.2023, Leipzig
 8. Στοματική κοιλότητα: “Ο μεγάλος ασθενής” των σύγχρονων ογκολογικών πρωτοκόλλων. Ογκολογικό Συνέδριο Πνευμονολογικής Κλινικής Θεαγένειου Νοσοκομείου “Νεότερα δεδομένα στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα V”, 15.-17.09.2023, Θεσσαλονίκη
 9. The management of parapharyngeal salivary gland tumours. Στρογγυλή τράπεζα υπό την αιγίδα της ομάδας εργασίας Head Neck Tumor Site Specific Group, Πανεπιστήμιο Kent, Αγγλία, 20.09.2023
 10. Υπερηχογραφία τραχήλου και σπλαχνικού κρανίου. 2o Σεμινάριο Διαγνωστικής και επεμβατικής Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου (με πρακτικές ασκήσεις), 17.-18.11.2023, Ιωάννινα
 11. Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρεμβατικές τεχνικές στη Διάγνωση παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου. 2o Σεμινάριο Διαγνωστικής και επεμβατικής Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου (με πρακτικές ασκήσεις), 17.-18.11.2023, Ιωάννινα
 12. Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη θεραπεία των καλοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 11.4.2024-14.04.2024, Αθήνα.
 13. Νέες τεχνικές στην ελάχιστα επεμβατική θεραπεία της σιελολιθίασης, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24.4.2024, Θεσσαλονίκη.
 14. Schnellschnitt bei der Behandlung der Speicheldrüsentumore. 95. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2024, 08.-11.05.2024, Essen
 15. Chirurgie des anaplastischen Schilddrüsenkarzinoms. 95. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2024, 08.-11.05.2024, Essen
 16. Reduzierung der chirurgischen Invasivität bei Speicheldrüsentumoren. 95. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2024, 08.-11.05.2024, Essen

Προεδρείο σε στρογγυλές τράπεζες ή συνεδρείες

Free papers session 052, 1st Congress of CEORLHNS, Barcelona 2011
Διεύθυνση της στρογγυλής τράπεζας „Speicheldrüsen /Fazialis/ Schilddrüse“, 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2019, Berlin
Διεύθυνσης της συνεδρίας Symposium 39: “Overlooked Treatments of rhinitis/rhinosinusitis“, ERS 2021, Congress of the European Rhinologic Society in collaboration with ISIAN and IRS, Thessaloniki, Greece, 2021
Διεύθυνση της στρογγυλής τράπεζας της Γερμανικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων με τίτλο: Aktuelles zur Behandlung der Speicheldrüsenerkrankungen, Arbeitsgemeinschaft Speicheldrüsen- und Schilddrüsenerkrankungen (ASSE) der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2022, 25.5.2022-28.05.2022, Hannover
Διεύθυνση της στρογγυλής τράπεζας της Γερμανικής Εταιρείας Σιελογόνων αδένων με τίτλο: "Kontroverses und Bewährtes in der Therapie der Speicheldrüsenerkrankungen", Arbeitsgemeinschaft Speicheldrüsen- und Schilddrüsenerkrankungen (ASSE) der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 95 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2024, 8.5.2024-11.5.2024, Essen
Διεύθυνση της στρογγυλής τράπεζας της Γερμανικής Εταιρείας Σιελογόνων αδένων και της Γερμανικής Εταιρείας ΩΡΛ Υπερηχογραφίας κι Απεικόνισης με τίτλο: "Pros und Contras in der praeoperativen Diagnostik der Speicheldruesentumore, 95 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2024, 8.5.2024-11.5.2024, Essen
Διαδραστική Τράπεζα Ογκολογίας Στοματικής Κοιλότητας και Φάρυγγα - Σχολιασμός. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 11.4.2024-14.04.2024, Αθήνα.

Διδακτικές ομιλίες

 1. „Μέθοδοι ρινομετρίας („Rhinometrische Verfahren)“, 5ο Ετήσιο Σεμινάριο Αλλεργιολογίας, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 2009
 2. “ Αναφυλαξία („Anaphylaxie“), 5ο Ετήσιο Σεμινάριο Αλλεργιολογίας, Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Erlangen, 2009
 3. A-und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren Klinik, Kopf- und Halschirurgie, Universitätsklinikum Erlangen, 2012
 4. „Sonografie der Nasenebenhöhlen“. A-und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Abschlusskurs, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren Klinik, Kopf- und Halschirurgie, Universitätsklinikum Erlangen, 2012
 5. „Sonografie der Speicheldrüsen“. A-und B-Scan-Sonographiekurs der Kopf-Hals-Region, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren Klinik, Kopf- und Halschirurgie, Universitätsklinikum Erlangen, 09.10-10.10.2013
 6. „Παρασκευή παραρρινίων κόλπων σε πτωματικό παρασκεύασμα, 13o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 19-21.04.2013
 7. Demonstration of dissection and anastomosis of the facial nerve, 9th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of New Techniques, 2012, Erlangen
 8. Complications and management by salivary gland surgery, 10th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of New Techniques, 19-21-06.2013, Erlangen
 9. Cadaver dissection and sialendoscopy, 10th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of New Techniques, June 19th – 21th, 2013, Erlangen
 10. “Extracapsular dissection: Erlangen/London experiences and results”. 11th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 22th – 24th, 2014, Erlangen
 11. “Primary Salivary gland malignancies: Operative strategies concerning primary tumor region and facial nerve”. 11th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 22th – 24th, 2014, Erlangen
 12. “Complications after salivary gland surgery and their management”. 11th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 22th – 24th, 2014, Erlangen.
 13. Needle biopsies and frozen sections in salivary gland disease. 12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
 14. “Extracapsular dissection: Erlangen/London experiences and results”. 12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
 15. “Primary malignancies of major salivary glands: Operative strategies concerning primary tumor region and facial nerve”. 12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
 16. Modified treatment justified?” 12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
 17. “Complications after salivary gland surgery and their management”. 12th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 21th – 24th, 2015, Erlangen.
 18. “Needle biopsies and frozen sections in salivary gland disease”. 13th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 22th, 2016, Erlangen.
 19. “Parapharyngeal Tumors: Dignity and Management”. 13th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 22th, 2016, Erlangen.
 20. “Primary malignancies of major salivary glands: Part I: Operative strategies concerning primary tumor region and facial nerve,  Part II: Low-Grade salivary gland Carcinoma: Modified treatment justified?” 13th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 19th – 22th, 2016, Erlangen.
 21. “Sonographische Analyse von Schilddrüsenknoten”, A- und B-Scan- Sonographie der Kopf-Hals-Region, Abschlusskurs (Teil III), 08. – 09.07.2017
 22. “Needle biopsies and frozen sections in salivary gland disease”. 14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen.
 23. “Reduction of surgical invasiveness in parapharyngeal tumors of parotid origin”. 14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen.
 24. “Surgical concepts on the management of primary tumor region and facial nerve in malignancies of parotid gland”. 14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen.
 25. “Low-grade parotid gland carcinoma: Modified treatment justified?” 14th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 25th – 28th, 2017, Erlangen.
 26. „Stellenwert des hochauflösenden Ultraschalls in der Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen”, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Abschlusskurs (Teil III), 14.07.2018-15.07.2018
 27. „Grundlagen der Schilddrüsensonographie mit Livedemonstration“, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Grundkurs (Teil I), 06.10.2018-07.10.2018
 28. “Current aspects on invasive ultrasound-guided diagnostics and frozen section by salivary gland tumors“. 15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
 29. “Extracapsular dissection and parapharyngeal space: Decision-making and long-term experience”. 15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
 30. “Important aspects on surgical management of primary tumor region and facial nerve in malignancies of the parotid gland”. 15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
 31. “Is the reduction of surgical invasiveness by specific parotid gland carcinomas possible?” 15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
 32. “The role of neck dissection in primary salivary gland malignancies”. 15th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 17th – 20th, 2018, Erlangen.
 33. Die Sonographie als primäre Diagnostik bei Schilddrüsenerkrankungen. A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Abschlusskurs (Teil III), 13.07.2019-14.07.2019
 34. “State of the art in invasive ultrasound-guided diagnostics and frozen section by salivary gland tumors”. 16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Sep 25th – 28th, 2019, Erlangen.
 35. “Recurrent pleomorphic adenoma: Current thinking on the management of a benign tragedy” 16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Sep 25th – 28th, 2019, Erlangen.
 36. “Surgical management of primary tumor and facial nerve in malignancies of the parotid gland” 16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Sep 25th – 28th, 2019, Erlangen.
 37. “Low-grade parotid gland malignancies and reduction of extent of surgery”. 16th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Sep 25th – 28th, 2019, Erlangen.
 38. Grundlagen der Schilddrüsensonographie. A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region Grundkurs (Teil I), 13.07.2019-14.07.2019
 39. State of the art in invasive ultrasound-guided diagnostics and frozen section by salivary gland tumors”. 17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen.
 40. “Recurrent pleomorphic adenoma: Current thinking on the management of a benign tragedy” 17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen.
 41. “Surgical management of primary tumor and facial nerve in malignancies of the parotid gland”. 17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen
 42. “Low-grade parotid gland malignancies and reduction of extent of surgery”. 17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen.
 43. Reduction of surgical invasiveness by pleomorphic adenomas: Surgical feedback from our pathologists (Roundtable: Pleomorphic adenoma). 17th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 20th – 22nd, 2021, Erlangen.
 44. „Grundlegende Erkenntnisse zur Schilddrüsensonographie”, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Grundkurs (Teil I), 09.10.2021-10.10.2021
 45. „Dignitätsbestimmung von Lymphknoten und Farbdopplersonographie mit Livedemonstration“, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Aufbaukurs (Teil II), 12.03.2022-13.03.2022
 46. „Stellenwert der prä- und intraoperativen Sonographie in der Kopf- und Halschirurgie“, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Abschlusskurs (Teil III), 09.07.2022-10.07.2022
 47. „Stellenwert der prä- und intraoperativen Sonographie in der Kopf- und Halschirurgie“, A- und B-Scan-Sonographie der Kopf-Hals-Region: Abschlusskurs (Teil III), 08.07.2023-09.07.2023
 48. “Pleomorphic adenoma: Controversial and proven issues”. 19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 18th – 21st, 2023, Erlangen
 49. “Extracapsular dissection: Experiences and results in more than 4000 patients”. 19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 18th – 21st, 2023, Erlangen
 50. “Treatment of tumours in the parapharyngeal space: Decision-making and long-term experience”. 19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 18th – 21st, 2023, Erlangen
 51. “Recurrent pleomorphic adenoma: State of art in a “benign tragedy””. 19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 18th – 21st, 2023, Erlangen
 52. “Surgical management of primary tumour and facial nerve in primary malignancies of the parotid gland: Controversies and consensus”. 19th International Course on Diagnostics and Surgery of Salivary Gland Diseases in Consideration of Minimally Invasive Techniques, Oct 18th – 21st, 2023, Erlangen
 53. Υπερηχογραφία των όγκων των σιελογόνων αδένων”. Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής ΑΠΘ με τίτλο „Παθήσεις σιελογόνων αδένων“. 04.11.2023, Ιατρική ΑΠΘ
 54. „Ογκολογία του υπογναθίου σιελογόνου αδένα και χειρουργική θεραπεία“. Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής ΑΠΘ με τίτλο „Παθήσεις σιελογόνων αδένων“, 19.11.2023, Ιατρική ΑΠΘ

Ελεύθερες ανακοινώσεις – Posters

 1. K. Mantsopoulos, A. Printza. Examination of the cause of immobility of the vocal folds. 1st Academic ENT Department, Aristotle University of Thessaloniki. 21er Nordgriechischer Kongress, Thessaloniki, 30.03-01.04.2006
 1. A. Printza, S. Triaridis, K. Mantsopoulos, E. Pavlidou, G. Kekes. „Quality in clinical practice-the management of dysphonia in voice professionals”. 1st Academic ENT Department, Aristotle University of Thessaloniki. 3rdWorld Congress on Quality in clinical practice.28.09.2006-01.10.2006, Θεσσαλονίκη
 1. Α. Printza, S. Triaridis, K. Mantsopoulos, E. Pavlidou, G. Kekes.  “A multidimensional approach of individuals with voice problems”. 1st Academic ENT Department, Aristotle University of Thessaloniki. 3rd World Congress on Quality in clinical practice. 28.09.2006-01.10.2006, Thessaloniki
 1. K. Mantsopoulos, G. Psillas, J. Constantinidis, V. Vital. „Quality of life in patients affected by Bell’s palsy”. 1st Academic ENT Department, Aristotle University of Thessaloniki. 3rd World Congress on Quality in clinical practice.28.09.2006-01.10.2006, Thessaloniki
 1. K. Mantsopoulos, A. Printza, G. Psillas, J. Constantinidis. Μακροχρόνια έκβαση της ιδιοπαθούς παράλυσης του προσωπικού νεύρου („Langzeitergebnisse nach idiopathischer Facialisparese”), Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie,78. Jahresversammlung, 15. – 20.05.2007, München
 1. K. Mantsopoulos, J. Zenk, G. Psychogios, M. Koch, M. Werner, H. Iro. „Chondrom oder Chondrosarkom des Larynx? Zwei Fallbeispiele und Literaturübersicht“. 79. Jahresversammlung 2008 der Deutschen Gesellschaft für HNO Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bonn 02.05.2008.
 1. K. Mantsopoulos, J. Zenk, M. Koch, H. Iro. Einfluss der Bauchdeckendicke auf die Rate der peristomalen Infektion nach Perkutaner Endoskopischer Gastrostomie (PEG). 80. Jahresversammlung 2009 der Deutschen Gesellschaft für HNO Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie,20.05.2009-24.05.2009, Rostock.
 1. G. Psychogios, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, C. Alexiou, J. Zenk, H. Iro. The usefulness of PET/CT in the diagnostic of CUP-syndrome in head and neck. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (2009.10.15)
 1. G. Psychogios, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, G. Lagoudianakis, J. Zenk, H. Iro. Prognostic value of complete tumor resection in glottic laryngeal carcinoma. 15. Jahresversammlung der Griechischen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie (2009.10.15)
 1. K. Mantsopoulos, A. Karatzanis, G. Psychogios, J. Hornung, J. Zenk, H. Iro. Prognostic factors after endonasal endoscopic dacryozystorhinostomy. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (15.10.2009)
 1. G. Psychogios, A. Karatzanis, K. Mantsopoulos, G. Velegrakis, F. Waldfahrer, H. Iro. Multiple laser resections in treatment of laryngeal carcinoma. 15. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (15.10.2009)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, H. Iro. Die Prognose bei der chirurgischen Therapie der T2 Glottiskarzinomen. 81. Jahresversammlung 2010 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden (14.05.2010)
 1. G. Psychogios, F. Waldfahrer, A. Karatzanis, H. Iro, K. Mantsopoulos, M. Koch, J. Zenk. Die Bedeutung der transoralen Laserchirurgie in der Behandlung von T1-2 Hypopharynxkarzinomen. 81. Jahresversammlung 2010 der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden (14.05.2010)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Der Stellenwert der primär chirurgischen Therapie in der Behandlung von T1-T2 Tonsillenkarzinomen. 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2011, Freiburg (02.06.2011)
 1. G. Psychogios, A. Karatzanis, F. Waldfahrer, H. Iro, K. Mantsopoulos, M. Koch, J. Zenk. Ergebnisse der transoralen chirurgischen Therapie in der Behandlung von T1 Oropharynxkarzinomen. 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2011, Freiburg (02.06.2011)
 1. Stegmann A, Bohr C, Mantsopoulos K, Wurm J, Iro H. Magnetoelektrische Navigation an der lateralen Schädelbasis – Erste Erfahrungen mit einem neuen System. 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2011, Freiburg (02.06.2011)
 1. K. Mantsopoulos, M. Koch, S. Velegrakis, G. Psychogios, J. Zenk, H. Iro. Endoscopic laser-assisted diverticulotomy versus open surgical approach for the treatment of Zenker’s diverticulum. 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, M. Koch, J. Zenk, H. Iro. Surgical management of T2 oropharyngeal carcinoma. 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS July 2-6, Barcelona, Spain (04.07.2011)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, M. Koch, J. Zenk, H. Iro. Prognostic Factors of Limited T1-2N0-1 Oropharyngeal Cancers. AAO-HNSF 2011 Annual Meeting & OTO EXPO, September 11 -14, 2011, San Francisco, Califomia (12.09.2011)
 1. Karatzanis, G. Psychogios, I. Papadakis, F. Waldfahrer, K. Mantsopoulos, H. Iro. Surgical treatment of advanced base of the tongue carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. The role of neck dissection in early tonsillar carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)
 1. S. Laskaris, G. Psychogios, K. Mantsopoulos, S. Ksifara, M. Banis, H. Iro. Treatmant options and results of T3 oropharyngeal carcinomas. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)
 1. S. Laskaris, G. Psychogios, F. Zappas, K. Mantsopoulos, P. Sarof, H. Iro. Comparison between lateral and extracapsular parotidectomy in benign tumors. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, N. Klintworth, J. Zenk, H. Iro. The role of extracapsular parotidectomy in treatment of benign tumors: the experience of Erlangen. 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, A. Bozzato, J. Zenk, H. Iro. Η σημασία της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας στη διαφορική διάγνωση όγκων της παρωτίδας; 16. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (01.12.2011)*Preis für den besten freien Vortrag 
 1. J. Künzel, G. Psychogios, M. Koch, H. Iro, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer. Ergebnisse der Therapie von pT1/pT2 Mundbodenkarzinomen. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie Mainz (16-20.05.2012)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Ergebnisse der Behandlung von T3 Oropharynxkarzinomen. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. Prognostische Faktoren und Larynxerhalt bei der primären chirurgischen Therapie in der Behandlung von T3 Glottiskarzinomen; 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)
 1. C. Brase, M. Zirk, K. Mantsopoulos, S. Pohmer, H. Iro, J. Hornung. Postoperatives Outcome nach Tympanoplastik Typ IIIa – CliP-Prothese versus BELL-Prothese. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)
 1. N. Klintworth, G. Psychogios, K. Mantsopoulos, J. Zenk, H. Iro. Pilotstudie zur Evaluation elastographischer Normalwerte der Glandula parotis und Glandula submandibularis im ARFI-Verfahren. 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Mainz (16-20.05.2012)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, M. Kapsreiter, Zenk, F. Waldfahrer, H. Iro. Prognostic factors including role of HPV in early oropharyngeal carcinomas. EUROGIN 2012, Prague, Czech, July 8-11, 2012 (10.07.2012)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, M. Kapsreiter, J. Künzel, Zenk, F. Waldfahrer, H. Iro. Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time. 11th german-czech ENT Days, Leipzig, 21-22.09.2012 (22.09.2012)
 1. K. Mantsopoulos, G. Psychogios, M. Koch, F. Waldfahrer, J. Zenk, H. Iro. The importance of elective neck dissection in transorally treated early head and neck carcinomas with cN0 neck. 6th international symposium on Metastases in head and neck cancer, Marburg, 24-27.01.2013 (26.01.2013)
 1. G. Psychogios, K. Mantsopoulos, M. Koch, Zenk, H. Iro. Incidence of occult cervical metastasis in head and neck carcinomas: development over time. 6th international symposium on Metastases in head and neck cancer, Marburg, 24-27.01.2013 (25.01.2013)
 1. K. Mantsopoulos, T. Meusel, G. Psychogios, T. Hummel, H. Iro. Τοπογραφική κατανομή της διεγερσιμότητας των υποδοχέων του τριδύμου νεύρου στον Ανθρώπινο ρινικό βλεννογόνο; 13o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 19-21.04.2013
 1. Mantsopoulos K., Psychogios G., Waldfahrer F., Zenk J., Iro H.;  Ergebnisse der primär chirurgischen Therapie bei T1-2 oralen Zungenkarzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg; doi: 10.3205/13hnod196
 1. Psychogios G., Mantsopoulos K., Waldfahrer F., Iro H., Koch M., Zenk J .; Ergebnisse der Behandlung von T4a Oropharynxkarzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg; (Vortrag: 09.05.2013); doi: 10.3205/13hnod201
 1. Velegrakis S, Psychogios G., Zenk J., Iro H., Mantsopoulos K., Waldfahrer F.; Behandlung des cN0 Halses in Kopf-Hals-Karzinomen; 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg;
 1. N. Klintworth, J. Zenk, M. Koch, K. Mantsopoulos, H. Iro. Drüsenerhaltende Therapie bei großen Konkrementen der Gl. submandibularis. 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg
 1. A. Stegmann, C. Bohr, K. Mantsopoulos, J. Wurm, H. Iro. Navigiert kontrollierte endoskopische Ballondilatation der Stirnhöhle. 84. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2013, Nürnberg
 1. Psychogios G., Semrau S., Mantsopoulos K., Velegrakis S., Koch M., Zenk J., Iro H.;„Induction chemotherapy for advanced nead and neck carcinoma“; 17. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (10.10.2013)
 1. Mantsopoulos K., Psychogios G., Bohr C., Zenk J., Iro H.;  „Infectious benign parotid tumors: approach of differential diagnosis“; 17. panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery (10.10.2013)
 1. Mantsopoulos K, Psychogios G, Koch Μ, Klintworth N, Iro H, Zenk J. The role of ultrasonography in the detection of subperiostal abscess secondary to mastoiditis. 3-Ländertreffen Ultraschall/Euroson 2013 Stuttgart 09. – 12.10.2013
 1. N Klintworth, A Bozzato, K Mantsopoulos, J Zenk. Critical evaluation of ARFI-Sonoelastogaphy of the major salivary glands. 3-Ländertreffen Ultraschall/Euroson 2013 Stuttgart  09. – 12.10.2013
 1. Mantsopoulos K., Psychogios G., Zenk J., Iro H.; Infizierte Parotisbenignome: Differenzialdiagnostische Fallstricke.; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund; doi:10.3205/14hnod706
 1. Meusel T., Psychogios G., Mantsopoulos K., Iro H., Zenk J.; Kontinuierliche intraoperative Vagusstimulation bei der chirurgischen Therapie von Paragangliom-caroticum-Tumoren.; 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund
 1. Psychogios G., Meusel T., Mantsopoulos K., Iro H., Künzel J., Zenk J.;  Vergleich zweier Methoden des intraoperativen Neuromonitorings in der Schilddrüsenchirurgie.;  85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund 
 1. J.Künzel, J. de Tristan, K. Mantsopoulos, M. Baussmerth, M. Koch, J. Zenk, H. Iro. Erfahrungen in der interdisziplinären Behandlung von Patienten mit multiplen Kopf- und Halsparagangliomen. 85. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2014, Dortmund
 1. C. Scherl, K. Mantsopoulos, H. Iro. Überleben bei fortgeschrittenen Hypopharynx- und Larynx karzinomen mit Knorpelinvasion in Abhängigkeit von der Therapie. 98. Jahrestagung der Vereinigung Südwestdeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte, Wiesbaden, 10.10.2014-11.10.2014
 1. K. Mantsopoulos, H. Iro. Nachweis einer Malignität im Rahmen einer extrakapsulären Dissektion: Onkologische und funktionelle Ergebnisse. 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2015, Berlin
 1. M. Rudes, K. Mantsopoulos, H. Iro. Use of scopolamine in prevention of perioperative salivary fistula/sialocele. 86. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2015, Berlin
 1. K. Mantsopoulos, N. Tschaikowsky, M.Koch, H. Iro. Der Stellenwert der präoperativen Sonografie in der Differenzierung zwischen oberflächlichen und tiefen Tumoren der Glandula parotis. 87. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2016, Düsseldorf
 1. K. Mantsopoulos, H. Iro. Transcervical extracapsular dissection in the parapharyngeal space: Pearls and pitfalls. ENT World Congress, Paris, 24.06.2017-28.06.2017
 1. C. Bohr, P. Huberth, S. Müller, K. Mantsopoulos, H. Iro.Objektive Diagnose der N. laryngeus superior Lähmung, 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2017, Erfurt
 1. K. Mantsopoulos, M. Goncalves, H. Iro. Funktionelle und onkologische Langzeitergebnisse der Submandibulektomie bei pleomorphen Adenomen der Glandula submandibularis. 26. Jahrestagung der Vereinigung Mitteldeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte, 01.09.2017-02.09.2017, Kassel
 1. M. Goncalves, K. Mantsopoulos, M. Schapher, H. Iro, M. Koch.  Speichelgangendoskopie als Ergänzung der Sonografie: Ein neuer Standard für die Diagnose der Sialolithiasis? 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2018, Lübeck
 1. M. Koch, M. Schapher, M. Goncalves, K. Mantsopoulos, H. Iro. Erfahrungen in der simultanen Anwendung von Ultraschall und Sialendoskopie in Diagnostik und Therapie von obstruktiven Speicheldrüsen-Erkrankungen. 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2018, Lübeck
 1. K. Mantsopoulos, M. Goncalves, M. Koch, H.Iro. Reduzierung der chirurgischen Invasivität bei der Behandlung der Zystadenolymphome der Glandula parotidea. 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2018, Lübeck
 1. M. E. Meßbacher, K. Mantsopoulos, M. Koch, H. Iro. Ist die ultraschallgesteuerte Grobnadelbiopsie zur Diagnostik der zervikalen Manifestation eines Lymphoms geeignet? 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2018, Lübeck
 1. E. Treutlein, K. Mantsopoulos, H. Iro, M. Koch. Schwellendurchtrennung des Zenkerdivertikels mittels CO2-Laser: Komplikationsraten bei Verwendung einer Versiegelungsmatrix (TachoSil®). 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2018, Lübeck
 1. S. Müller, K. Mantsopoulos, M. Sievert, M. Goncalves, H. Iro. Erhöhen extrakapsuläre Dissektionen der Glandula parotidea das Risiko für eine Revisionsoperation? 27. Jahrestagung der Vereinigung Mitteldeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte, 07.09.2017-08.09.2017, Eisenach
 1. M. Goncalves, K. Mantsopoulos, M. Schapher, H. Iro, M. Koch. Sonografie bei Stenosen des Ausführungsganges der Glandula parotidea. 27. Jahrestagung der Vereinigung Mitteldeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte, 07.09.2017-08.09.2017, Eisenach
 1. Goncalves M, Sievert M, Müller SK, Iro H, Κ. Mantsopoulos. Metastasiertes Schilddrüsenkarzinom mit unbekanntem Primarius: Limitationen der aktuellen diagnostischen Methoden.  102. Jahrestagung der Vereinigung Südwestdeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte, 21.09.2018-22.09.2018, Karlsruhe
 1. M. Schapher, M. Goncalves, K. Mantsopoulos, H. Iro, M. Koch. Transoraler Ultraschall in der Diagnose von obstruktiven Erkrankungen der Speicheldrüsen. nterdisziplinärer Kongress | Ultraschall 2018 – 42. Dreiländertreffen SGUM | DEGUM | ÖGUM, Basel (14-16.11.2018)
 1. M. Goncalves, H. Iro, K. Mantsopoulos. Evaluierung des Stellenwertes einer „Wait-and-scan“ Strategie in metachronen Zystadenolymphomen der Glandula parotidea. 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2019, Berlin
 1. E. Treutlein, H. Iro, K. Mantsopoulos. Einfluss des Alters und des Zugangsweges auf die Erhaltung der Larynxfunktion bei Larynxkarzinomen. 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2019, Berlin 
 1. K. Mantsopoulos, H. Iro. Evaluation des Stellenwertes der extrakapsulärer Dissektion als alleinige Therapie bei sorgfältig ausgewählten T1-T2 low-grade malignen Tumoren der Glandula parotis. 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2019, Berlin
 1. S. Hiss, M. Eckstein, P. Segschneider, K. Mantsopoulos, H. Iro, A. Hartmann, A. Agaimy, F. Haller, S. Müller. Increased number of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and high PD-L1 expression correlate with lymph node metastasis, high-grade morphology and shorter metastasis-free survival in patients with Acinic Cell Carcinoma (AciCC) of the salivary glands. Virtuelle Pathologietage 2021 – 8.–12. Juni 2021
 1. Mantsopoulos K, Iro AK, Agaimy A, Müller SK, Sievert M, Iro H. Ist die extrakapsuläre Dissektion bei pleomorphen Adenomen „ihren Namen wert“?Chirurgische Debatte und histopathologische Realität. 92. & 91. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2021, Berlin
 1. Fauck V, Schinz K, Alexiou C, Mantsopoulos K, Müller SK, Iro H Abszesstonsillektomie: Uni- oder bilateral?. 92. & 91. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2021, Berlin
 1. Miksch M, Sievert M, Mantsopoulos K, Gostian AO, Rupp R, Wiesmüller M, Iro H, M. Koch Durchführbarkeit der Visualisierung von Tonsillarabszessen mit transzervikalem Ultraschall. 92. & 91. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2021, Berlin 
 1. Depression und weibliches Geschlecht als Prädiktor für höhere postoperativeSchmerzwerte und Bedarf an Opioiden nach Operation der Nasennebenhöhlen. SchinzK, Steigerwald L, Mantsopoulos K, Iro H, Müller SK. 92. & 91. Jahresversammlungder Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2021,Berlin
 1. Mantsopoulos K, Reichelt A, Goncalves M, Müller S, Iro H. Squamous cell carcinoma of the nasal cavity: implications for treatment. ERS 2021, Congress of the European Rhinologic Society in collaboration with ISIAN and IRS, Thessaloniki, Greece, 2021
 1. Müller SK, Mantsopoulos K, Schinz K, Steigerwald L, Bleier BS, Iro H. Depression and female gender predict higher postoperative pain scores and need for opioids after sinonasal surgery. ERS 2021, Congress of the European Rhinologic Society in collaboration with ISIAN and IRS, Thessaloniki, Greece, 2021
 1. Mantsopoulos K, Bessas Z, Agaimy A, Iro H.  Der Stellenwert der Schnellschnittuntersuchung in der Behandlung der Tumore der Glandula parotidea.Jahresversammlung der Griechischen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 16.03.2022-20.03.2022, Thessaloniki, Griechenland
 1. M. Sievert, M. Aubreville, A.-O. Gostian, K. Mantsopoulos, M. Koch, S. Müller,M. Eckstein, R. Rupp, H. Iro, M. Goncalves. Stellenwert der Gewebehomogenität in der konfokalen Laserendomikroskopie für die Diagnose von Plattenepithelkarzinomen des Larynx und Hypopharynx. 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover
 1. M. Balk, R. Rupp, K. Mantsopoulos, M. Allner, P. Grundtner, S. Müller, M. Traxdorf, M. Eckstein, S. Speer, S. Semrau, R. Fietkau, H. Iro, M. Hecht, A.-O. Gostian. Bedeutung des Zeitintervalls zwischen Operation und adjuvanter Radio(chemo) therapie bei HPV-negativen und fortgeschrittenen Kopf-Hals-Karzinomen unbekannten Ursprungs (CUP). 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover 
 1. M. Goncalves, K. Mantsopoulos, S. K. Mueller, M. Eckstein, H. Iro, M. Sievert. Stellenwert von intraepithelialen Kapillarschleifen und atypischen Gefäßen in der konfokalen Laserendomikroskopie für die Diagnose von Plattenepithelkarzinomen des Larynx und Hypopharynx. 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover 
 2. V. Thimsen, K. Mantsopoulos, L. Taha, F. Eisenhut, H. Iro, U. Hoppe, J. Hornung. Nutzen der späten Cochlea-Implantation bei Erwachsenen mit prälingualer Ertaubung. 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover
 3. R. Rupp, T. Schelhorn, M. Balk, S. Kniesburges, M. Allner, K. Mantsopoulos, H. Iro, J. Hornung, A.-O. Gostian. U-Feder-Tympanoplastik bei anterioren und subtotalen Trommelfelldefekten – experimentelle Felsenbeinstudie und erste klinische Ergebnisse. 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover
 4. L. Taha, F. Eisenhut, V. Thimsen, K. Mantsopoulos, H. Iro, J. Hornung. Die akute einseitige Surditas beim Kind – eine wichtige Differentialdiagnose. 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2022, Hannover
 5. M. Miksch, M. Sievert, N. Hinken, K. Mantsopoulos, A.-O. Gostian, S. K. Mueller, M, Balk, R. Rupp, H. Iro, M. Koch. Prädiktive Faktoren der abszedierenden Tonsillitis: eine  retrospektive Analyse. 94. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2023, Leipzig
 6. M. Balk, R. Rupp,K. Mantsopoulos, M. Sievert, M. Allner, P. Grundtner, M. Eckstein, H. Iro, M. Hecht, A.-O. Gostian. Evaluation der onkologischen Ergebnisse von Patienten mit Cancer of Unknown Primary im Kopf-Hals-Bereich (HNCUP). 94. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2023, Leipzig
 7. V. Thimsen, K. Mantsopoulos, H. Iro, J. Hornung. Häufigkeit und Gründe für die Explantation von Cochlea Implantaten. 94. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2023, Leipzig
 8. O. Konrad, K. Mantsopoulos, R. Rupp, M. Balk, S. Müller, D. Richter, M.Beck, H. Iro, M. Koch, M. Sievert. Risikostratifizierung von Schilddrüsenknoten: Bewertung der Eignung von ChatGPT für eine texzbasierte Analyse. 95. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2024, Essen
 9. V. Thimsen, S. Müller, A. Agaimy, K. Mantsopoulos, H. Iro, M. Sievert. Malignome in medianen Halszysten. 95. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2024, Essen