Παράλυση φωνητικών χορδών

kyklos

Οι φωνητικές χορδές είναι δύο εύκαμπτες ζώνες μυϊκού ιστού που καλύπτονται από βλεννογόνο και βρίσκονται στο μέσο τμήμα του λάρυγγα (“γλωττίδα”). Κατά τη φώνηση οι φωνητικές χορδές συναντιούνται στη μέση και πάλλονται με κυματοειδή τρόπο, ώστε η διέλευση του αέρα διαμέσου της σχισμής να προκαλέσει την παραγωγή του ήχου. Κατα την αναπνοή, οι φωνητικές χορδές είναι χαλαρές σε ανοιχτή θέση για να μπορείτε να αναπνέετε.

Συμπτώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις παράλυσης φωνητικών χορδών πάσχει μόνο μία από τις δύο φωνητικές χορδές. Στην περίπτωση μονόπλευρης παράλυσης μίας φωνητικής χορδής, το βασικό σύμπτωμα είναι το βράγχος φωνή που μπορεί να συνοδεύεται από μία αδυναμία έντονης φώνησης (λόγω παράλυσης των φωνητικών μυών), ανάγκη για συχνές αναπνοές κατά τη διάρκεια της φώνησης, ανάγκη για συχνό “καθαρισμό” του λαιμού και έναν μη αποτελεσματικό βήχα (καθώς η παράλυτη φωνητική χορδή μετατοπίζεται προς τη μέση γραμμή, προβάλλει στον αυλό κι εκλαμβάνεται από τον ασθενή ως εμπόδιο στη λήψη αέρα) μία αναπνέουσα χροιά στη φωνή (breathy voice), εναν αίσθημα πνιγμού ή βήχας κατά την κατάποση τροφής, ποτού ή σάλιου (λόγω της απώλειας αισθητικότητας στον βλεννογόνο του λάρυγγα που μπορεί να συνοδεύει μία παράλυση φωνητικής χορδής)

Στην περίπτωση παράλυσης και των δύο φωνητικών χορδών, υπάρχει σημαντική δυσκολία στην αναπνοή, η οποία σε περίπτωση μίας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού μπορεί να εξελιχθεί σε οξεία δυσπνοια και σε μία κατάσταση απειλητική για τη ζωή. 

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια μιας ενδοσκοπικής εξέτασης, κατά την οποία διαπιστώνεται η μετατόπιση της παράλυτης φωνητικής χορδής στη μέση γραμμή. Η στροβοσκόπηση θα καταδείξει και την απώλεια της κυματοειδούς δόνησης του βλεννογόνου που καλύπτει την πάσχουσα πλευρά.  

 Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, η λήψη ιστορικού είναι το Α και το Ω στην διάγνωση της αιτίας της βλάβης.Ο περαιτέρω έλεγχος συνίσταται καταρχήν στην απεικόνιση της περιοχής από τη βάση του κρανίου μέχρι το μεσοθωράκιο με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας με σκιαστικό, καθώς στην περιοχή αυτή πορεύονται τα νεύρα που ελέγχουν την λειτουργία της φώνησης.

Θεραπεία 

kyklos

Η θεραπεία της παράλυσης των φωνητικών χορδών εξαρτάται κατά βάση από την αιτία που προκάλεσε την παράλυση και από το είδος της προσβολής (μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη). 

Στην ετερόπλευρη παράλυση προεξάρχει η ανάγκη βελτίωσης της φωνής. Πέρα από την αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας (π.χ. όγκος που πιέζει ή διηθεί ένα από τα νεύρα της φώνησης), η λογοθεραπεία καθώς και μία πληθώρα χειρουργικών τεχνικών είναι διαθέσιμες με σκοπό την βελτίωση της συμπλησίασης των φωνητικών χορδών και την καλυτέρευση του φωνητικού αποτελέσματος.
Στην αμφοτερόπλευρη παράλυση προεξάρχει η δύσπνοια και σκοπός της θεραπείας είναι η άμεση εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού. Στην οξεία φάση η δύσπνοια μπορει να είναι τόσο έντονη, ώστε όχι σπάνια να ενδείκνυται η διενέργεια επείγουσας τραχειοτομής. Επίσης διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα των χρόνων, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι η διεύρυνση της σχισμής της γλωττίδας έχει σαν συνέπεια την ποικίλου βαθμού επιδείνωση της ποιότητας της φωνής. 
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση