Καρκίνος λάρυγγα

kyklos

Ο λάρυγγας δεν αποτελεί μόνο το βασικό όργανο παραγωγής της φωνής αλλά η λειτουργία του είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία του τραχειοβρογχικού δέντρου κατά την κατάποση. Από εμβρυολογική / ανατομική σκοπιά, ο λάρυγγας χωρίζεται σε τρεις περιοχές (υπεργλωττίδα, γλωττίδα, υπογλωττίδα), ο καρκίνος των οποίων εκδηλώνεται με διαφορετικά συμπτώματα και εμφανίζει ποικίλη βιολογική συμπεριφορά. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εντοπίσεων είναι η σταθερή συσχέτιση με το κάπνισμα, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ο καρκίνος εμφανίζεται επί εδάφους υποτροπιάζουσας λαρυγγικής θηλωμάτωσης.

Συμπτώματα καρκίνου λάρυγγα

Το κύριο σύμπτωμα είναι το βράγχος φωνής που διαρκεί τουλάχιστον για 4 εβδομάδες χωρίς υποχώρηση την συντηρητική θεραπεία. Σπανιότερα εμφανίζεται δυσκολία στην κατάποση ενώ σε τοπικά προχωρημένο στάδιο εμφανίζεται δύσπνοια.

Διάγνωση καρκίνου λάρυγγα 

Η διάγνωση τίθεται με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, την ενδοσκόπηση του λάρυγγα στο ιατρείο και την υπερηχογραφία τραχήλου. 

Ακολουθεί η λήψη βιοψίας με γενική αναισθησία και ανάλογα με τα ευρήματα η περαιτέρω διερεύνηση με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας. 

Θεραπεία καρκίνου λάρυγγα  

kyklos

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνο του λάρυγγα. 

Η θεραπεία του αρχόμενου καρκίνου των φωνητικών χορδών είναι χειρουργική και στην ιδανική μορφή που ο όγκος είναι εξ’ ολοκλήρου προσπελάσιμος διαστοματικά, η χειρουργική επέμβαση πραγματοποείται με τη βοήθεια μικροσκοπίου με χρήση Laser. Εναλλακτικά, ο αρχόμενο όγκος των φωνητικών χορδών μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακτινοβολία. 

Τοπικά προχωρημένοι καρκίνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν, ανάλογα με την εντόπισή τους, με τη βοήθεια μερικών λαρυγγεκτομών (κάθετη ή οριζόντια), ολική λαρυγγεκτομή ή ακτινοχημειοθεραπεία 

doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση