Καρκίνος φάρυγγα

kyklos

Ως συνέχεια της ρινικής και της στοματικής κοιλότητας ο φάρυγγας χωρίζεται σε τρία τμήματα: τον ρινοφάρυγγα σαν συνέχεια της ρινικής κοιλότητας προς τα πίσω, τον στοματοφάρυγγα (μαλθακή υπερώα, σταφυλή, αμυγδαλές, βάση της γλώσσας) σαν συνέχεια της στοματικής κοιλότητας προς τα πίσω και τον υποφάρυγγα πίσω και πλάγια του λάρυγγα.

Καρκίνος ρινοφάρυγγα

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα παρουσιάζεται στους άνδρες δύο με τρεις φορές συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Ειναι πιο συνηθισμένος στη νοτιοανατολική Ασία και αρκετά κοινή σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Το μαγείρεμα του αλατισμένου ψαριού και του κρέατος απελευθερώνει μια χημική ουσία που ονομάζεται νιτροζαμίνη, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.

Σε αντίθεση με αυτό, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δίαιτες με υψηλά επίπεδα ξηρών καρπών, οσπρίων, φρούτων και λαχανικών και χαμηλά επίπεδα γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του ρινοφάρυγγα. Επίσης, η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr (EBV) έχει συνδεθεί αιτιολογικά με τον καρκίνο αυτό, καθώς DNA του ιού μπορεί να βρεθεί σε καρκινικά κύτταρα καθώς και στν ορό του αίματος των ασθενών αυτών. Το οικογενειακό ιστορικό με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου σε συγγενείς ασθενών, το κάπνισμα και η βαρια κατανάλωση αλκοόλ έχουν ενοχοποιηθεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την νόσο. 

Συμπτώματα καρκίνου ρινοφάρυγγα

Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα συχνά εμφανίζεται με ψηλαφητές λεμφαδενικές μεταστάσεις στον τράχηλο. Ένα άλλο κοινό σύμπτωμα είναι η μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής ή αίσθημα βάρους ή πόνο στο αυτί, που οφείλονται σε συλλογή υγρού στο αυτί κι ενδεχομένως ωτίτιδα λόγω της απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αιματηρή ή πυώδη ρινόρροια, παράλυση εγκεφαλικών νεύρων (πιο συχνά παράλυση των νεύρων που κινούν το μάτι και αδυναμία κίνησης του ματιού της προσβεβλημένης πλευράς προς τα έξω). Καθώς τα λεμφικά αγγεία του ρινοφάρυγγα παροχετεύουν τη λέμφο και προς τις δύο πλευρές κι επίσης αυτά συνδέονται μεταξύ τους στη μέση γραμμή, στον καρκίνο του ρινοφάρυγγα εμφανίζονται μεταστάσεις συχνά και στις δύο πλευρές του τραχήλου.

Διάγνωση καρκίνου ρινοφάρυγγα

Η διάγνωση του καρκίνου του ρινοφάρυγγα γίνεται με ενδοσκοπική εξέταση του ρινοφάρυγγα και λήψη υλικού, το οποίο στέλνεται για βιοψία σε παθολογοανατόμο. Στη συνέχεια ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική και μαγνητική τομογραφία, που επιτρέπουν την αξιολόγηση του οστού της βάσης του κρανίου, την προσβολή των λεμφαδένων του τραχήλου  και την επέκταση του καρκίνου εντός του εγκεφάλου αντίστοιχα.

Θεραπεία καρκίνου ρινοφάρυγγα

Λόγω της εντόπισης και της βιολογικής συμπεριφοράς του ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα αντιμετωπίζεται με συνδυασμένη ακτινοχημειοθεραπεία

Καρκίνος στοματοφάρυγγα

Ενώ η συχνότητα του καρκίνου εκ πλακώδους επιθηλίου επιδεικνύει μία μικρή αλλά σταθερή μείωση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του στοματοφάρυγγα αντίθετα αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό το χαρακτηριστικό επιδημιολογικό φαινόμενο σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της μορφής του στοματοφαρυγγικού καρκίνου που σχετίζεται με τον ιό HPV (ιός του ανθρωπείου θηλώματος), η οποία έχει πλέον ξεπεράσει σε συχνότητα την παραδοσιακή μορφή που σχετιζόταν με το κάπνισμα και την χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Επί του παρόντος, τα περισσότερα περιστατικά αφορούν σημαντικά νεότερους ασθενείς, κυρίως άντρες, χωρίς ή ελάχιστη έκθεση στους γνωστούς επιβαρυντικούς παράγοντες θεση σε καπνό και αλκοόλ. Ωστόσο, για την ταχέως αυξανόμενη επίπτωση της μορφής της νόσου ενοχοποιούνται μία σειρά παραγόντων που σχετίζονται με την σεξουαλική ζωή (νεότερη ηλικία κατά την πρώτη σεξουαλική επαφή, πρακτικές όπως στοματικό σεξ, αυξημένος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων χωρίς μέτρα προφύλαξης)

Συμπτώματα

Ανάλογα με την συσχέτιση με τον ιο HPV και την εντόπιση (μαλθακή υπερώα, αμυγδαλές, βάση γλώσσας), ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα εκδηλώνεται συχνά με μία ψηλαφητή, πολλές φορές ανώδυνη μάζα (λεμφαδενική μετάσταση) στον τράχηλο, ενδεχομένως  με δυσκολία και πόνο στην κατάποση.

Διάγνωση

O Ωτορινολαρυγγολόγος θα εξετάσει προσεκτικά τον στοματοφάρυγγα και επί υποψίας για καρκίνο στοματοφάρυγγα θα πραγματοποιήσει μία ενδοσκόπηση με λήψη βιοψίας σε τοπική ή γενική αναισθησία. Ο απεικονιστικός έλεγχος με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας με σκιαστικό είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς θα συμβάλει στην καλύτερη οριοθέτηση του καρκίνου και θα δώσει απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την διήθηση των γειτονικών δομών και οργάνων, την προσβολή των λεμφαδένων του τραχήλου και την ύπαρξη πνευμονικών μεταστάσεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από την συσχέτιση με τον ιό HPV, το στάδιο της νόσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής εξάπλωση του καρκίνου και μπορεί να είναι χειρουργική, μη χειρουργική (ακτινοχημειοθεραπεία) ή συνδυασμός αυτών. Ο ιατρός θα συνεξετάσει τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης και θα προτείνει εξατομικευμένες μορφές θεραπείας στη βέλτιστη μορφή τους.

Καρκίνος λαρυγγοφάρυγγα (υποφάρυγγα)  

kyklos

Ο καρκίνος του υποφάρυγγα σχετιζεται αιτιολογικά με την χρόνια κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Άλλες αιτίες είναι το σύνδρομο Plummer-Vinson (“σιδηροπενική δυσφαγία”) και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Συμπτώματα

O καρκίνος του υποφάρυγγα εκδηλώνεται με δυσκολία στην κατάποση δυσκαταποσία, πόνο στην κατάποση (οδυνοφαγία), βράγχος φωνής, πόνο στο αυτί (“αντανακλαστική ωταλγία”) καθώς και συχνά με μία ψηλαφητή, ανώδυνη μάζα (λεμφαδενική μετάσταση) στον τράχηλο.

Διάγνωση

O Ωτορινολαρυγγολόγος θα εξετάσει προσεκτικά τον φάρυγγα με ένα ενδοσκόπιο και επί υποψίας για καρκίνο υποφάρυγγα θα πραγματοποιήσει μία ενδοσκόπηση με λήψη βιοψίας σε γενική αναισθησία. Ο απεικονιστικός έλεγχος με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας με σκιαστικό είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς θα συμβάλει στην καλύτερη οριοθέτηση του καρκίνου και θα δώσει απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την διήθηση των γειτονικών δομών και οργάνων (σκελετός λάρυγγα, προσπονδυλική περιτονία, αγγεία τραχήλου), την προσβολή των λεμφαδένων του τραχήλου και την ύπαρξη πνευμονικών μεταστάσεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής εξάπλωση του καρκίνου και μπορεί να είναι χειρουργική, μη χειρουργική (ακτινοχημειοθεραπεία) ή συνδυασμός αυτών. Ο ιατρός θα συνεξετάσει τα δεδομένα (χαρακτηριστικά του όγκου, στάδιο της νόσου, γενική κατάσταση του ασθενούς) και θα προτείνει εξατομικευμένες μορφές θεραπείας στη βέλτιστη μορφή τους.

doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση