Υπερηχογραφία – Ελαστογραφία κεφαλής και τραχήλου – Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες

kyklos

Η υπερηχογραφία είναι μία απεικονιστική εξέταση ελάχιστης διάρκειας και μικρού κόστους που επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση των περισσότερων οργάνων της κεφαλής και του τραχήλου. Η εξέταση αυτή είναι δυναμική, καθώς επιτρέπει την απεικόνιση ενός οργάνου σε συνθήκες πραγματικού χρόνου (π.χ. ένα αγγείο που πάλλεται) ή υπό άσκηση εξωτερικής πίεσης. Επίσης επαναλαμβάνεται εύκολα και δεν επιβαρύνει τον ασθενή με ακτινοβολία, γεγονός που επιτρέπει την διενέργειά της ως εξέταση εκλογής σε παιδιά κι εγκύους.

H διενέργεια της υπερηχογραφίας της κεφαλής και του τραχήλου από τον κλινικό ιατρό της περιοχής αυτής, δηλαδή τον Ωτορινολαρυγγολόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει τη στοχευμένη αναζήτηση στοιχείων χαρακτηριστικών για μία σειρά παθήσεων κι επομένως την πιο αξιόπιστη διάγνωση. Σχετική με το θέμα αυτό ήταν και η προσκεκλημένη ομιλία του κ. Μαντσόπουλου στο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας τον Μάρτιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη με τίτλο: „Σημασία της προεγχειρητικής και διεγχειρητικής υπερηχογραφίας τραχήλου από τον ΩΡΛ χειρουργό“.

Η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Erlangen διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα κέντρα υπερηχοτομογραφίας στην Ευρώπη, διενεργώντας κάθε χρόνο τρία σεμινάρια Υπερηχοτομογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου πιστοποιημένα από την Γερμανική Εταιρία Υπερηχοτομογραφίας (DEGUM). Διενεργώντας πάνω από 60 υπερηχογραφικές εξετάσεις ημερησίως (περισσότερες από 6000 εξετάσεις μέχρι σήμερα), ο ιατρός Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος έλαβε  κατόπιν εξετάσεων τον τίτλο του εκπαιδευτή υπερηχογραφίας (DEGUM επίπεδο ΙΙ) κι ορίστηκε, από τον Ιούλιο του 2012, ως ο υπεύθυνος επιμελητής του τμήματος. Από τότε διατηρεί ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση συναδέλφων, που εστιάζεται στην εκπαίδευση των ειδικευομένων της Κλινικής, στην μετεκπαίδευση επισκεπτών ιατρών από άλλες κλινικές καθώς και στην διοργάνωση τριών σεμιναρίων υπερηχογραφίας ετησίως με ομιλίες και πρακτική εξάσκηση.

pistopoiitiko-2
pistopoiitiko-3-2

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του στην υπερηχογραφία αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, σε 28 σχετικές δημοσιεύσεις κι επιβραβεύθηκε με το ετήσιο βραβείο της Γερμανικής Εταιρίας Υπερηχοτομογραφίας το 2015.  Συνολικά έχει διενεργήσει περισσότερες από 6.000 υπερηχογραφικές εξετάσεις και πλέον είναι εκπαιδευτής DEGUM επιπέδου 3 (ανώτατη βαθμίδα)  

Από τους περίπου 6400 Ωτορινολαρυγγολόγους στη Γερμανία, 235 είναι πιστοποιημένοι από την Γερμανική Εταιρία Υπερηχοτομογραφίας, εκ των οποίων μόλις 40 ιατροί Ωτορινολαρυγγολόγοι κατέχουν το ανώτατο επίπεδο 3 (Ενημέρωση: 19.09.2022). Ο ιατρός είναι ο μοναδικός Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος στη Θεσσαλονίκη που κατέχει αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης στην Υπερηχογραφία κεφαλής και τραχήλου. Στις 15.11.2022 ο ιατρός έλαβε κατόπιν εξετάσεων την επίσημη πιστοποίηση του δικαιώματος διενέργειας της Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου και στην Ελλάδα απο το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας.

Το ιατρείο διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογράφο Siemens Acuson Redwood με την ηχοβόλο κεφαλή γραμμικού τύπου 10L4, Doppler αγγείων κι ελαστογραφία Virtual Touch™ IQ τέταρτης γενιάς (τεχνικές: Virtual Touch Strain Imaging για την ελαστογραφική απεικόνιση με άσκηση εξωτερικής πίεσης και δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης και Virtual Touch Point Shear Wave για ποσοτικές ελαστογραφικές πληροφορίες με αποτελέσματα σε m/sec & KPa). 

uperixo-2
kyklos
Δείτε αναλυτικά για:

Δημοσιεύσεις

 1. Ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of enoral and plunging ranula: a detailed and comparative analysis. Koch M, Mantsopoulos K, Leibl V, Müller SK, Iro H, Sievert M. J Ultrasound 2022 (accepted)
 1. Sonographic diagnosis of tonsillar abscesses: Our experience and a systematic review. Miksch M, Koch M, Mantsopoulos K, Gostian AO, Müller SK, Rupp R, Iro H, Sievert M. Laryngorhinootologie. 2022 Feb 2.doi: 10.1055/a-1744-6305
 1. Diagnosing Complications following Cochlear Implantation using Transcutaneous Ultrasound. Rupp R, Thimsen V, Balk M, Müller SK, Sievert M, Mantsopoulos K, Hoppe U, Hornung J, Iro H, Gostian AO. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Oct 26. doi: 10.1007/s00405-021-07128-2
 2. Ultrasound in Inflammatory and Obstructive Salivary Gland Diseases: Own Experiences and a Review of the Literature. Koch M, Sievert M, Iro H, Mantsopoulos K*, Schapher M*. J Clin Med 2021; 2021 Aug 12;10(16):3547.doi: 10.3390/jcm10163547*Μοιραζόμενη τελευταία θέση
 1. The value of transcutaneous ultrasound in the diagnosis of tonsillar abscess: a retrospective analysis. Miksch M, Sievert M, Mantsopoulos K, Goncalves M, Rupp R, Müller SK, Traxdorf M, Iro H, Koch M. Auris Nasus Larynx 2021 Apr 24:S0385-8146(21)00127-9. doi: 10.1016/j.anl.2021.04.006
 1. The current value of quantitative shear wave sonoelastography in parotid gland tumors. Thimsen V, Goncalves M, Koch M, Mantsopoulos K, Hornung J, Iro H, Schapher M. Gland Surg. 2021 Apr;10(4):1374-1386. doi: 10.21037/gs-20-837.
 1. Investigation of sonographic criteria for reliable identification of T1-T2 low-grade malignant tumours of the parotid gland. Berner F, Koch M, Müller SK, Schapher M, Grundtner P, Iro H, Mantsopoulos K.  Ultrasound Med Biol 2021 Mar;47(3):471-477. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.11.010Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου 
 1. Ultrasound in the Diagnosis of Parotid Duct Obstruction Not Caused by Sialolithiasis: Diagnostic Value in Reference to Direct Visualization with Sialendoscopy”.Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. Dentomaxillofacial Radiology 2020 Oct 1:20200261. doi: 10.1259/dmfr.20200261.
 1. Simultaneous Use of Ultrasound and Sialendoscopy: Value in the Management of Sialolithiasis. Koch M, Schapher M, Mantsopoulos K, Goncalves M, Iro H. Ultraschall Med. 2020 Oct 15. doi: 10.1055/a-1270-7174.
 1. Primary parotid gland lymphoma: pitfalls in the use of ultrasound imaging by a great pretender. Mantsopoulos K, Koch M, Fauck V, Schinz K, Schapher M, Constantinidis J, Rösler W, Iro H. Int J Oral Maxillofac Surg 2020 Sep 13:S0901-5027(20)30324-6. doi: 10.1016/j.ijom.2020.08.008.
 1. Evaluation of preoperative ultrasonography in the differentiation between superficial and deep parotid gland tumors.Mantsopoulos K, Tschaikowsky N, Goncalves M, Müller SK, Iro H. Ultrasound Med Biol. 2020 May 30:S0301-5629(20)30199-X. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.04.027. Δημοσίευση βασιζόμενη σε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη Κ. Μαντσόπουλου 
 1. Simultaneous application of ultrasound and sialendoscopy: experience in the management of stenosis and other non-sialolithiasis-related salivary gland disorders. Koch M, Schapher M, Goncalves M, Iro H, Mantsopoulos K. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Mar;24(5):2196-2204. doi: 10.26355/eurrev_202003_20485.
 1. Response to Letter to the editor: Interrater Reliability of Ultrasound in the Diagnosis of Sialolithiasis: Methodological Issues. Interrater Reliability of Ultrasound: Methodological Issues. Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher ML, Iro H, Koch M. Ultraschall Med. 2019 Oct;40(5):658. doi: 10.1055/a-0976-9130. 
 1. Transoral Ultrasound in the Diagnosis of Obstructive Salivary Gland Pathologies. Schapher M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Ultrasound Med Biol. 2019 Sep;45(9):2338-2348. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.05.019.
 1. Transoral ultrasound: a helpful and easy diagnostic method in obstructive salivary gland diseases. Schapher M, Goncalves M, Mantsopoulos K, Iro H, Koch M. Eur Radiol. 2019 Jul;29(7):3635-3637. doi: 10.1007/s00330-019-06201-z.
 1. Ultrasound in the Assessment of Parotid Duct Stenosis. Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. J Ultrasound Med. 2019 Nov;38(11):2935-2943. doi: 10.1002/jum.14999. Epub 2019 Mar 24.J Ultrasound Med. 2019.PMID: 30907015
 1. Interrater Reliability of Ultrasound in the Diagnosis of Sialolithiasis. Goncalves M*, Mantsopoulos K*, Schapher ML, Zenk J, Bozzato A, Kuenzel J, Zengel P, Iro H, Koch M. Ultraschall Med. 2019 Aug;40(4):481-487. doi: 10.1055/a-0837-0712.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 1. Ultrasound Supplemented by Sialendoscopy: Diagnostic Value in Sialolithiasis. Goncalves M, Mantsopoulos K, Schapher M, Iro H, Koch M. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Sep;159(3):449-455. doi: 10.1177/0194599818775946.
 1. Value of Sonography in the Diagnosis of Sialolithiasis: Comparison with the Reference Standard of Direct Stone Identification.Goncalves M, Schapher M, Iro H, Wuest W, Mantsopoulos K, Koch M. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2227-2235. doi: 10.1002/jum.14255.
 1. Imaging of the head and neck region. Lell M, Mantsopoulos K, Uder M, Wuest W. HNO. 2016 Mar;64(3):189-209; quiz 210. doi: 10.1007/s00106-016-0140-z.HNO. 
 1. Intraductal pneumatic lithotripsy for salivary stones with the StoneBreaker: Preliminary experience. Koch M, Mantsopoulos K, Schapher M, von Scotti F, Iro H. Laryngoscope. 2016 Jul;126(7):1545-50. doi: 10.1002/lary.25849. 
 1. Imaging of the head and neck region. Lell M, Mantsopoulos K, Uder M, Wuest W. 2016 Feb;56(2):181-201; quiz 202. doi: 10.1007/s00117-015-0065-7.Radiologe.
 1. Applicability of shear wave elastography of the major salivary glands: values in healthy patients and effects of gender, smoking and pre-compression. Mantsopoulos K, Klintworth N, Iro H, Bozzato A. Ultrasound Med Biol. 2015 Sep;41(9):2310-8. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.04.015.
 1. Role of ultrasonography in the detection of a subperiosteal abscess secondary to mastoiditis in pediatric patients. Mantsopoulos K, Wurm J, Iro H, Zenk J. Ultrasound Med Biol. 2015 Jun;41(6):1612-5. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.02.003. 
 1. Inflamed benign tumors of the parotid gland: diagnostic pitfalls from a potentially misleading entity. Mantsopoulos K, Psychogios G, Agaimy A, Künzel J, Zenk J, Iro H, Bohr C. Head Neck. 2015 Jan;37(1):23-9. doi: 10.1002/hed.23541. 
 1. Sonoelastography of parotid gland tumours: initial experience and identification of characteristic patterns. Klintworth N*, Mantsopoulos K*, Zenk J, Psychogios G, Iro H, Bozzato A. Eur Radiol. 2012 May;22(5):947-56. doi: 10.1007/s00330-011-2344-7.*Μοιραζόμενη πρώτη θέση
 1. Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I. Psychogios G, Mantsopoulos K, Zenk J, Iro H. Otorhinolaryngologia – Head and Neck Surgery 2011;46: 12-20. 
 1. Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part II. Mantsopoulos K, Psychogios G, Zenk J, Iro H. Otorhinolaryngologia – Head and Neck Surgery 2012; 49:18-25.
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση