Συνοπτικό βιογραφικό Ιατρού

kyklos
doctor-2
mantsopoulos

Συνοπτικό βιογραφικό Ιατρού

Professor Dr. med. Κωνσταντίνος Α. Μαντσόπουλος

Τακτικός καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία

15ετής εμπειρία σε θέσεις υψηλής επιστημονικής ευθύνης στην μεγαλύτερη ΩΡΛ κλινική της Γερμανίας, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Έρλανγκεν , η οποία αποτελεί:
Το πιο διάσημο - παγκοσμίως - Κέντρο σιελογόνων αδένων
Το μεγαλύτερο Ογκολογικό Κέντρο κεφαλής και τραχήλου στη Γερμανία
Το πιο εξειδικευμένο Κέντρο Υπερηχογραφίας κεφαλής και τραχήλου στην Ευρώπη
Το μεγαλύτερο κέντρο κοχλιακών εμφυτευμάτων στη Βαυαρία
Την ΩΡΛ Κλινική με τις περισσότερες θυρεοειδεκτομές στη Γερμανία
Πρωτοπόρο κέντρο, παγκοσμίως, στην θεμελίωση των αρχών της ενδοσκοπικής χειρουργικής των παραρρινίων κόλπων (Prof. Wigand) και στη χρήση του Laser (Prof. Steiner) στην χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου
Προσωπική διενέργεια άνω των 7.000 χειρουργικών επεμβάσεων με πρωτοποριακές τεχνικές και τεράστια εμπειρία σε τομείς όπως:
kyklos
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σιελογόνων αδένων (π.χ. μέθοδος εξωκάψιας παρωτιδεκτομής – «extracapsular dissection»), με προσωπική εμπειρία από το έτος 2007 και 38 σχετικές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις. Ο ιατρός θεωρείται από τους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σιαλενδοσκόπηση: Ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική αντιμετώπιση σιελολιθίασης ή στενώσεων / Ο ιατρός αποτελεί μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας που συνέβαλε στην καθιέρωση και μετεξέλιξη της σιαλενδοσκόπησης σε διεθνές επίπεδο.
Υπερηχογραφία κεφαλής και τραχήλου με ελαστογραφία και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες με περισσότερες από 6.000 υπερηχογραφικές εξετάσεις (Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ανώτατης βαθμίδας / οργανωτής μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων υπερηχογραφίας), βραβευθείς από την Γερμανική Εταιρία Υπερηχογραφίας για τις άνω των 40 σχετικές δημοσιεύσεις. Μοναδικός ΩΡΛ Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που κατέχει αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης στην Υπερηχογραφία.
Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός, παραρρινίων κόλπων και βάσης κρανίου
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών αδένων (ΜΙΝΕΤ)
Φαρμακευτική ογκολογική θεραπεία κεφαλής και τραχήλου (ως υποειδικότητα με πιστοποίηση), ο μοναδικός χειρουργός ΩΡΛ στην Ελλάδα, που κατέχει την υποειδικότητα αυτή.
Πλαστική χειρουργική προσώπου (ως υποειδικότητα με πιστοποίηση)
Ωτοχειρουργική – τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων
Χειρουργική ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση με μισχωτούς κρημνούς
Χειρουργική λαρυγγοτραχειακών στενώσεων
Αισθητική εφαρμογή με βοτουλινική τοξίνη κι υαλουρονικό οξύ (πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων)
Επιγραμματική παρουσίαση στοιχείων βιογραφικού:

Ακαδημαϊκή πορεία

Τακτικός καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του Πανεπιστημίου του Έρλανγκεν, Γερμανία (2022)
Διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Έρλανγκεν (2010) με «υψηλή διάκριση».
Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Έρλανγκεν (2016)
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με Άριστα στη Μεθοδολογία Ιατρικής Έρευνας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006)
Ειδικότητα ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και τραχήλου, Πανεπιστήμιο Έρλανγκεν, Γερμανία (2012)
Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (2003)
Υποειδικότητες/ Εξειδικεύσεις με πιστοποίηση:
Εξειδίκευση στην υπερηχοτομογραφία κεφαλής και τραχήλου με πιστοποίηση από την Γερμανική Εταιρεία Υπερήχων (DEGUM) και λήψη μετά από εξετάσεις του τίτλου της ανώτατης βαθμίδας (III Kursleiter) που επιτρέπει την αυτόνομη οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων υπερηχοτομογραφίας κεφαλής και τραχήλου
Υποειδικότητα πλαστικής χειρουργικής προσώπου, (“Plastische Operationen”) με πιστοποίηση και λήψη του αντίστοιχου τίτλου υποειδικότητας μετά από εξετάσεις στον Ιατρικό Σύλλογο της Βαυαρίας.
Υποειδικότητα Φαρμακευτικής Ογκολογικής Θεραπείας ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (“Medikamentöse Tumortherapie”, αξιολόγηση ένδειξης και αυτόνομη διεξαγωγή χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας, θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα ή αναστολείς ενζύμων - targeted therapy) κι υποστηρικτικής θεραπείας (supportive care) στην Κλινική Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Έρλανγκεν (Prof. Fietkau) με πιστοποίηση και λήψη του αντίστοιχου τίτλου υποειδικότητας μετά από εξετάσεις στον Ιατρικό Σύλλογο της Βαυαρίας.
Επίσημη πιστοποίηση - κατόπιν εξετάσεων - από τη Γερμανική Εταιρεία Εφαρμογών Βοτουλινικής Τοξίνης και Υαλουρονικού Οξέος (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinum-Therapie e.V.)
Χειρουργικές Ικανότητες:
Διενέργεια περισσότερων από 7.500 χειρουργικών επεμβάσεων στο διάστημα 7/2007-7/2023 στα εξής πεδία:
Χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση με μισχωτούς κρημνούς
Χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, ελάχιστα επεμβατική τεχνική („MINET“)
Χειρουργική ογκολογία σιελογόνων αδένων με μικροχειρουργική αναστόμωση του προσωπικού νεύρου
Eλάχιστα επεμβατική παρωτιδεκτομή (extracapsular dissection)
Σιαλενδοσκοπήσεις για αντιμετώπιση σιελολιθίασης ή στενώσεων
Μικροχειρουργική μέσου ωτός – ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική
Πλαστική χειρουργική προσώπου
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων και πρόσθιας βάσης κρανίου
Τραυματολογία προσωπικού κρανίου
Χειρουργική λαρυγγοτραχειακών στενώσεων
Χειρουργική Ωτορινολαρυγγολογία παίδων

Επιστημονικό / Διδακτικό έργο

Διδάσκει στο Προόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Παθήσεις σιελογόνων αδένων" της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έρλανγκεν από το 2016 ως Αναπληρωτής καθηγητής και από το 2022 ως Τακτικός καθηγητής
Έχει επιβλέψει 4 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές (των οποίων τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά άρθρα υψηλού επιπέδου σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές), ενώ επιβλέπει άλλες 8 στο Πανεπιστήμιο του Έρλανγκεν
Προσκεκλημένος ομιλητής με 46 ομιλίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και 81 ελεύθερες ανακοινώσεις
Έχει διευθύνει 4 στρογγυλές τράπεζες σε διεθνή συνέδρια, έχει οργανώσει και διευθύνει προσωπικά 31 σεμινάρια-συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 επιστημονικές εκδηλώσεις συλλέγοντας περισσότερες από 3100 ώρες συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME).
Έχει ολοκληρώσει μια μονογραφία με βάση τη Διατριβή για Υφηγεσία και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 4 κεφαλαίων βιβλίων.
Από το 2018 είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων με συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.
Εκπρόσωπος της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών των Γενικών ιατρών της Γερμανίας για την διαγνωστική προσέγγιση των θυρεοειδικών όζων
Εκπρόσωπος της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στη διαμόρφωση των S3-κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων των σιελογόνων αδένων

Θέσεις επιστημονικής ευθύνης σε παγγερμανικό επίπεδο

Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων (2021) (ο πρώτος μη Γερμανός ιατρός με την ιδιότητα αυτή στην ιστορία της Γερμανικής ΩΡΛ/Εταιρείας). 
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών αδένων της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Γερμανική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
Γερμανική Εταιρεία Υπερηχογραφίας (DEGUM)
Ευρωπαική Εταιρεία Υπερηχογραφίας στην Ιατρική και τη Βιολογία (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology)
Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία
Multidisciplinary Salivary Gland Society (Member of the Confederation of the European ORL-HNS)
Μέλος του International Neural Monitoring Study Group που δραστηριοποιείται στην έρευνα σχετικά με την νευροδιέγερση/ νευροπαρακολούθηση στη χειρουργική του θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων
kyklos
kyklos
kyklos