Βραβεία| Διακρίσεις

kyklos
02.04.2023: Κορυφαίο επιστημονικό άρθρο του εκδοτικού οίκου Wiley για το 2021!

H δημοσίευση του καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας κ. Μαντσόπουλου σχετικά με την ιστοπαθολογική φύση του πλειόμορφου αδενώματος της παρωτίδας χαρακτηρίστηκε από τον αμερικάνικο εκδοτικό οίκο Wiley ως ενα από τα κορυφαία άρθρα με τα περισσότερα downloads για το 2021 (Mantsopoulos K, Thimsen V, Gostian AO, Müller SK, Matti Sievert, Iro AK, Agaimy A, Iro H. Histopathology of Parotid Pleomorphic Adenomas: A "Pleomorphic Approach" to a Demanding Lesion. Laryngoscope. 2022 Jan;132(1):73-77. doi: 10.1002/lary.29726.)

13.11.2015: Βραβείο της Γερμανικής Εταιρίας Ιατρικής Υπερηχοτομογραφίας (DEGUM) για την ακαδημαϊκή δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε αγγλόφωνα περιοδικά υψηλού impact factor, οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη Γερμανία, προσκεκλημμένες ομιλίες στο εξωτερικό) στον Τομέα της Υπερηχοτομογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου
26.06.2014: Επιλογή της παρουσίασης: ,Φλεγμονώδεις καλοήθεις όγκοι της παρωτίδας: Διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα“ του 85ου Συνεδρίου της Γερμανικής Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (05/2014, Dortmund) ως γνωστικό αντικείμενο – θέμα προς εξέταση για τις εξετάσεις του ευρωπαικού διπλώματος Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (European Board Examination Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery,EBEORL-HNS)
28.01.2013: Βραβείο της Γερμανικής Εταιρίας Ιατρικής Υπερηχοτομογραφίας (DEGUM) για την δημοσίευση “Sonoelastography of parotid gland tumours: initial experience and identification of characteristic patterns”. Klintworth N*, Mantsopoulos K*(equally contributing), Zenk J, Psychogios G, Iro H, Bozzato A. Eur Radiol. 2012 May;22(5):947-56.
01.12.2011-04.12.2011: Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου για την ελεύθερη ανακοίνωση με τίτλο „Η σημασία της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας στη διαφορική διάγνωση όγκων της παρωτίδας, 16. Συνέδριο της Πανελλήνιας Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
14.12.2006 Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην „Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία“ – Κατεύθυνση κλινικής Έρευνας με βαθμό «Άριστα».
01.07.2003: Πτυχίο Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 8.52, «Άριστα»
2001-2002: Yποτροφία του ιδρύματος Υποτροφιών για την εκπαίδευση „Χριστίνα και Ιωάννης Ανάγνος“ για την επίδοση στο 5ο έτος των σπουδών στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2001-2002: Υποτροφία του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για την επίδοση στο 5ο έτος των σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κατάταξη στους πρώτους 10 φοιτητές του έτους).
1998-1999: Υποτροφία του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για την επίδοση στο 2ο έτος των σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κατάταξη στους πρώτους 10 φοιτητές του έτους).
1997-1998: Υποτροφία του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για την επίδοση στο 1ο έτος των σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κατάταξη στους πρώτους 10 φοιτητές του έτους)
kyklos