Αδένωμα παραθυρεοειδούς

kyklos
kyklos

Συνεχίζοντας την παράδοση της ΩΡΛ-κλινικής του Erlangen στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων κεφαλής και τραχήλου, διενέργεια παραθυρεοειδεκτομής με αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς σε ασθενή 72 ετών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό: Τομή 2 εκατοστά σε μία δερματική πτυχή του τραχήλου, βιοχημική (διεγχειρητική πτώση της παραθορμόνης από 244 σε 40 pg/ml) και ιστολογική επιβεβαίωση της επιτυχούς έκβασης της χειρουργικής θεραπείας με διατήρηση της λειτουργικής ακεραιότητας του “νεύρου της φωνής.