Αισθησιονευροβλάστωμα (οσφρητικό νευροβλάστωμα) σταδίου C κατά Kadish

kyklos
kyklos

Ασθενής 54 ετών προσήλθε με από 12μήνου ρινική συμφόρρηση. Κατά την ενδοσκόπηση της μύτης φάνηκε μία χωροκατακτητική εξεργασία η οποία καταλάμβανε αμφότερες τις ρινικές κοιλότητες. Η χειρουργική αφαίρεση της εξεργασίας από αλλον συνάδελφο κατέδιεξε την ύπαρξη οσφρητικού νευροβλαστώματος (αισθησιονευροβλάστωμα). Στο επαναληπτικό χειρουργείο που πραγματοποήσε ο ιατρός Κ. Μαντσόπουλος διενεργήθηκε εκτεταμένη ενδοσκοπική διάνοιξη των μετωπιαίων κόλπων (τύπου Draf III), αφαίρεση του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς, αφαίρεση των οσφρητικών βολβών, αφαίρεση του υπολειπόμενου όγκου ενδοκρανιακά μέσω της μύτης κι ανακατσκευή της βάσης του κρανίου με ελε΄θυερα μοσχεύματα και κρημνό Haddad. H επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία κι ο ασθενής πήρε εξιτήριο την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση.

Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος