Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Παθήσεις σιελογόνων αδένων” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

kyklos
kyklos

Ως αναγνώριση της μακρόχρονης ερευνητικής παρουσίας του στο συγκεκριμένο πεδίο, ο ιατρός κ. Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος αποδέχθηκε την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχει ως ομιλητής στο Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών „Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων“ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλους ομιλιών „Υπερηχογραφία των όγκων των σιελογόνων αδένων“ και „Ογκολογία του υπογναθίου σιελογόνου αδένα και χειρουργική θεραπεία“. Η πρώτη ομιλία είχε σκοπό να καταδείξει την σημασία της διενέργειας του υπερήχου κεφαλής και τραχήλου από τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό και την σπουδαίοτητα της εμπειρίας στην άρτια ερμηνεία των υπερηχογραφικών ευρημάτων πριν τη χειρουργική επέμβαση. Το κεντρικό μήνυμα της δεύτερης ομιλίας συνοψίζεται στο ότι η βαθειά γνώση της βιολογικής συμπεριφοράς αυτών των σπάνιων όγκων, η άρτια χειρουργική τεχνική, η συμμόρφωση της θεραπείας στις κατευθυντήριες οδηγίες και η αγαστή συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων εγγυάται εξαιρετικά ογκολογικά αποτελέσματα.