Εκσεσημασμένη στένωση του εκφορητικού πόρου της παρωτίδας – Σιαλενδοσκόπηση με διαστολή στένωσης και τοποθέτηση stent

kyklos
kyklos

Ασθενής 35 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια διόγκωσης της δεξιάς παρωτίδας λόγω ινώδους στένωσης του εκφορητικού πόρου εξαιτίας απόπειρας αφαίρεσης λίθου με διαδερμική προσπέλαση από άλλο συνάδελφο ήρθε από το εξωτερικό για περαιτέρω θεραπεία στην Θεσσαλονίκη. Η υπερηχογραφία στο ιατρείο από τον ιατρό κ. Μαντσόπουλο κατέδειξε την ύπαρξη ενός εκσεσημασμένα διατεταμένου πόρου μέχρι 9 mm (του λεγόμενου “mega-duct”) λόγω πλήρους απόφραξής του. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε σιαλαδενοσκόπηση με ενδοσκόπιο πάχους 1.1 mm, εντοπίστηκε η στένωση, πραγματοποιήθηκε διαστολή της στένωσης με microdrill και τοποθετήθηκε stent για μονιμοποίηση του καλού αποτελέσματος. Η ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα και είναι έκτοτε ελεύθερη συμπτωμάτων.