Ενδοσκοπική αφαίρεση πέτρας από τον εκφορητικό πόρο του υπογναθίου αδένα

kyklos
kyklos

Ασθενής 25 ετών προσήλθε με συμπτώματα υποτροπιάζουσας διόγκωσης στο δεξιό υπογνάθιο αδένα. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος από τον ιατρο κ. Μαντσόπουλο κατέδειξε την ύπαρξη μίας πέτρας 3.2 mm κεντρικά της πύλης του υπογναθίου αδένα. Η σιαλενδοσκόπηση του πόρου κατέστησε δυνατή την ενδοσκοπική αφαίρεση της πέτρας με basket και την συνακόλουθη διάσωση (διατήρηση) του αδένα. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα ευρισκόμενος σε άριστη γενική κατάσταση.