Ενδοσκοπική διαρρινική σύγκλειση συριγγίου εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε ασθενή με ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση

kyklos
kyklos

Ασθενής 54 ετών με ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση και συρίγγιο εγκεφαλονωτιαίου υγρού επί εδάφους ελείμματος τετρημένου πετάλου ηθμοειδούς (πρόσθια βάση κρανίου) δεξιά ακριβώς πίσω από την πρόσθια ηθμοειδή αρτηρία. Διενεργήθηκε ολική ηθμοειδεκτομή με αποκάλυψη και διερεύνηση της βάσης του κρανίου σε όλη την έκτασή της, ανεύρεση του συριγγίου (που συνοδευόταν από μία μηνιγγοκήλη) και ενδοσκοπική σύγκλειση του συριγγίου με μοσχευμα μηριαίας περιτονίας και βλεννογόνου από τη μέση ρινική κόγχη. Η ασθενής εξηλθε την 3η μετεγχειρητική ημέρα με πλήρη αποκατάσταση της ρινόρροιας.