Ευμεγέθης όγκος παραφαρυγγικού διαστήματος

kyklos
kyklos

Ασθενής  71 ετών με έντονη δυσκολία στην αναπνοή σε φάση ηρεμίας και στην κατάποση, απευθύνθηκε αρχικά σε συνάδελφο ιατρό παθολόγο, ο οποίος στην επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας εντόπισε μία μαζική παρεκτόπιση του δεξιού πλάγιου φαρυγγικού τοιχώματος. Η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε έναν όγκο μεγέθους 6.5 cm (κεφαλοουραία διάμετρος) προερχόμενο από τον εν τω βάθει λοβό της δεξιάς παρωτίδας με κατάληψη ολόκληρου του υποκροτάφιου βόθρου και του παραφαρυγγικού διαστήματος από τη βάση του κρανίου μέχρι το κάτω όριο του υπογναθίου αδένα. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση και διενεργήθηκε αποκάλυψη και παρασκευή του προσωοπικού νεύρου διαπαρωτιδικά υπο νευροπαρακολούθηση, διάσωση της παρωτίδας, αφαίρεση της στυλοειδούς αποφύσεως, απολίνωση της έσω γναθιαίας αρτηρίας, διατομή του βελονογναθικού συνδέσμου και εξαίρεση του όγκου εντός υγιών ορίων. Δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές και η ασθενής πήρε εξιτήριο τη 2η μέρα σε άριστη κατάσταση με πλήρη αποκατάσταση των συμπτωμάτων. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε πλειόμορφο αδένωμα.