Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου δεξιάς γωνίας στόματος – Εκτομή και πλαστική αποκατάσταση κατά Zisser

kyklos
kyklos

Ασθενής 75 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένο καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου Τ1 N0 G3 δεξιάς γωνίας στόματος. Διενεργήθηκε εκτομή του ευρήματος εντός υγιών ορίων (επιβεβαίωση της αρτιότητας της εκτομής με ταχεία βιοψία) και (στο ίδιο χειρουργείο) αποκατάσταση της γωνίας του στόματος με πλαστική κατά Zisser και βλεννογονικό κρημνό από την παρειά.