Νεανικό ρινικό αγγειοίνωμα, αφαίρεση με συνδυασμένη ενδοσκοπική προσπέλαση και πλάγια ρινοτομή

kyklos
kyklos

Ασθενής 13 ετών προσήλθε με συμπτωματολογία υποτροπών μαζικής ρινορραγίας (αιμορραγίας από τη μύτη). H μαγνητική τομογραφίας κατέδειξε ως αιτία των συμπτωμάτων την ύπαρξη ενός εκτεταμένου νεανικού ρινικού αγγειοινώματος με κατάληψη ολόκληρου του υποκροτάφιου και του αριστερού παραφαρυγγικού χώρου, περιβροχισμό της σύστοιχης έσω καρωτίδας, εισβολή στον σηραγγώδη κόλπο και τον σύστοιχο κροταφικό λοβό. Διενεργήθηκε νευροακτινολογικός εμβολισμός των τροφοφόρων αγγείων και υφολική εξαίρεση του όγκου μέσω συνδυασμένης ενδοσκοπικής πρόσπελασης (Denker) και πλάγιας ρινοτομής. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την 5η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση.

Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος