Πλειόμορφο αδένωμα εν τω βάθει λοβού δεξιάς παρωτίδας

kyklos
kyklos

Ασθενής 31 ετών προσήλθε με από 3ετίας γνωστή χωροκατακτητική εξεργασία στον εν τω βάθει λοβό της δεξιάς παρωτίδας. Διεγχειρητικά φάνηκε ότι όλοι οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου ήταν κυριολεκτικά κολλημένοι με την εξωτερική επιφάνεια του όγκου. Μετά από εργώδη και λεπτομερή παρασκευή και λειτουργική διάσωση όλων των κλάδων του προσωπικού νεύρου, ό ογκος αφαιρεθηκε με επιτυχία κι ο ασθενής πήρε εξιτήριο την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση και με φυσιολογική λειτουργεία του προσωπικού νεύρου. Η παθολογοανατομική εξέταση κατέδειξε πλειόμορφο αδένωμα χωρίς σημεία κακοήθους εξαλλαγής.