Προσκεκλημένος ομιλητής ως Προέδρος της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών Αδένων, 94ο Πανγερμανικό συνέδριο της Γερμανικής ΩΡΛ-Εταιρείας, Λειψία

kyklos
kyklos

Ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών Αδένων της Γερμανικής ΩΡΛ Εταιρείας (ο πρώτος μη Γερμανός πρόεδρος στα χρονικά της Εταιρείας) ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος προήδρευσε στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας και ανέλυσε το Θέμα “Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς –  Πεδία έρευνας στη διάγνωση και τη θεραπεία” στα πλαίσια του 94. Πανγερμανικού Συνεδρίου της Γερμανικής ΩΡΛ-Εταιρίας στη Λειψία τον Μάιο του 2023.