Προσκεκλημμένος ομιλητής στο Ογκολογικό Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής Θεαγενείου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη, 15-16.09.2023

kyklos
kyklos

Προσκεκλημμένη ομιλία με τίτλο “Στοματική κοιλότητα: “Ο μεγάλος ασθενής” των σύγχρονων ογκολογικών πρωτοκόλλων”