Ομιλητής / Εκπαιδευτής στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο της Γερμανικής ΩΡΛ Ακαδημίας με τίτλο “Χειρουργική θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών”, 94. Πανγερμανικό Συνέδριο της Γερμανικής ΩΡΛ-Εταιρίας, Λειψία

kyklos
kyklos

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Χειρουργική θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών” και θέμα ομιλίας “Διεγχειρητική παρακολούθηση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και των παραθυρεοειδών αδένων στη χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα” στα πλαίσια του 94. Πανγερμανικού Συνεδρίου της Γερμανικής ΩΡΛ-Εταιρίας στη Λειψία τον Μάιο του 2023. Η ανάλυση των δεδομένων μίας μακρόχρονης εμπειρίας του κ. Μαντσόπουλου σε επιπλεγμένα περιστατικά του πεδίου αυτού κατέδειξε την σημασία της γνώσης και του ορθού χειρισμού μίας πληθώρας εργαλείων και συσκευών παρακολούθησης ευαίσθητων ανατομικών δομών με γνώμονα την άριστη (μετεγχειρητικά) ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος