Σιελολιθίαση στο παρέγχυμα του υπογναθίου αδένα – Σιαλενδοσκόπηση & διαστοματική σιαλοδοχοτομή

kyklos
kyklos

 

Ασθενής 38 ετών με επαναλαμβανόμενες διογκώσεις του δεξιού υπογναθίου αδένα και υποτροπιάζουσες φλεγμονές (σιαλαδενίτιδες) επί εδάφους σιελολιθίασης στο όριο πύλης / παρεγχύματος του δεξιού υπογναθίου αδένα. Το υπερηχογράφημα που διενήργησε ο ιατρός κ. Μαντσόπουλος στο ιατρείο του επέτρεψε τη σαφή εντόπιση καθώς και την μέτρηση των διαστάσεων της πέτρας. Η σιαλενδοσκόπηση επέτρεψε την ακριβή θέαση της κι έθεσε τις βάσεις για μία αφαίρεση της πέτρας με διάνοιξη του πόρου και του παρεγχύματος του υπογναθίου αδένα διαστοματικά. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα και επέστρεψε στην εργασία του μετά από τρεις ημέρες.