Τρίτη υποτροπή χολοστεατώματος αριστερού ωτός με διάβρωση βάσης κρανίου

kyklos
kyklos

Ασθενής 53 ετών προσήλθε με επαναλαμβανόμενα επεισόδια πυώδους ωτόρροιας αριστερά με ιστορικό χειρουργικής αντιμετώπισης (ενδοωτιαία προσπέλαση) χολοστεατώματος αριστερά το 1993 και το 2004. Στην προεγχειρητική αξονική τομογραφία και διεγχειρητικά καταδείχθηκε υποτροπή χολοστεατώματος με διάβρωση όλης της οστέινης αλύσου (κεφαλή και λαβή σφύρας(!), άκμονας κι αναβολέας με μερική διάβρωση της βάσης του), του οστέινου καναλιού του προσωπικού νεύρου και της βάσης του κρανίου με ευρεία αποκάλυψη της σκληράς μήνιγγας (μαύρο βέλος στην εικόνα). Διενεργήθηκε τυμπανοπλαστική με οσταριοπλαστική (πρόθεση TORP Variac 4.5 mm) με ενδοωτιαία προσπέλαση και μαστοειδεκτομή με κλασσική οπισθοωτιαία προσπέλαση αριστερά κι η ασθενής εξήλθε της κλινικής την επόμενη ημέρα σε άριστη κατάσταση.