Ενδοσκοπική διαρρινική δακρυοασκορινοστομία

kyklos

Στένωση ρινοδακρυϊκoύ εκφορητικού συστήματος

Τα δάκρυα παράγονται από τον δακρυϊκό αδένα (στο άνω πλάγιο τοίχωμα του οφθαλμικού κόγχου) και μεταφέρονται με τις κινήσεις των βλεφάρων προς το εκφορητικό ρινοδακρυϊκό σύστηνα στην έσω γωνία του ματιού. Δύο μικρά σωληνάρια συλλέγουν τα δάκρυα από το μάτι και τα οδηγούν στον δακρυϊκό ασκό, από όπου μεσω του ρινοδακρυϊκού πόρου αυτά παροχετεύονται στον κάτω ρινικό πόρο μέσα στη μύτη. Απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου συνηθέστερα λόγω φλεγμονής ή λίθων (σπανιότερα λόγω εκκολπωμάτων, εμμένουσας βαλβίδας Hassner ή νεοπλασίας) οδηγεί σε μία πολύ ενοχλητική εκροή δακρύων από το πάσχον μάτι (“επιφορά”) ή σε μία επώδυνη φλεγμονή του δακρυϊκού ασκού *(“δακρυοκυστίτιδα”).

Τι είναι η δακρυοασκορινοστομία (ή δακρυοκυστορινοστομία);

Η σύνθετη αυτή λέξη αποτελείται από τους όρους δάκρυο, ασκός, μύτη (“ρις”) και μία τεχνητή επικοινωνία (“στόμα”). Ο όρος δακρυοασκορινοστομία αναφέρεται στη χειρουργική επέμβαση, η οποία αποβλέπει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ δακρυϊκού ασκού και ρινικής κοιλότητας, όταν ο ρινοδακρυϊκός πόρος έχει αποφραχθεί. Υπό γενική αναισθησία ο δακρυϊκός ασκός διανοίγεται ενδοσκοπικά μέσα από τη μύτη ( δηλαδή χωρίς εξωτερικές τομές ή ουλές). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία “τεχνητή” επικοινωνία  μεταξύ δακρυϊκού ασκού και μύτης, μέσω της οποίας παροχετεύονται τα δάκρυα απευθείας στη ρινική κοιλότητα. Στο τέλος της επέμβασης, ένας πολύ λεπτός νάρθηκας σιλικόνης (“stent”) εισάγεται σε αυτή τη νεοδημιουργηθείσα δακρυορινική επικοινωνία και παραμένει στη θέση του για 2 μήνες, ούτως ώστε να αποφευχθεί η στένωσή της. 

Μετεγχειρητική φροντίδα

Για την πρόληψη της φλεγμονής, συνταγογραφούνται αντιβιοτικά και αποσυμφορητικές ρινικές σταγόνες για περίπου δύο εβδομάδες. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επούλωσης, ο νάρθηκας σιλικόνης αφαιρείται με μεγάλη ευκολία στο ιατρείο.

Σχετική ομιλία του ιατρού

Κ. Mantsopoulos, A. Karatzanis, G. Psychogios, J. Hornung, J. Zenk, H. Iro. Prognostic factors after endonasal endoscopic dacryozystorhinostomy. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας, Χερσόνησος, Κρήτη

.

doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση