Ωτοχειρουργική

kyklos

Χωρίς αμφιβολία, η χειρουργική του μέσου και του έσω ωτός αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά πεδία της Ωτορινολαρυγγολογίας. Για τον ιατρό, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στην ειδικότητα αυτή! Η εισαγωγή της χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου, η χρήση του Laser, η ανάπτυξη της ενδοσκοπικής Ωτοχειρουργικής, η διαρκής εξέλιξη στον τομέα της οσταριοπλαστικής και των εμφυτευμάτων μέσου και έσω ωτός  σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της γνώσης σχετικά με τις παθολογικές ωτολογικές οντότητες οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες τον τομέα σε πραγματική επανάσταση.
Ακολουθώντας το πρότυπο της ελάττωσης της χειρουργικής επεμβατικότητας με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης μετεγχειρητικής ποιότητας ζωής, η φιλοσοφία της ωτοχειρουργικής στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ-Κλινική του Erlangen συνίσταται στην αποκλειστική ενδοωτιαία προσπέλαση για την αντιμετώπιση της παθολογίας στο μέσο αυτί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε η ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική, η οποία εφαρμόζεται σε τυμπανοσκοπήσεις μέσου ωτός, περιπτώσεις διατρήσεων και αρχόμενων χολοστεατωμάτων.
Αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων χολοστεατωμάτων ακολουθείται η τεχνική της συνδυασμένης προσπέλασης (ενδοωτιαία κι οπισθοωτιαία) με σκοπό την ολοκληρωτική εκρίζωση της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές, το οπίσθιο τοίχωμα του έξω ακουστικού πόρου διατηρείται ακέραιο, η χειρουργικά διανοιγμένη μαστοειδής συγκλείεται πρωτογενώς, η ακουστική αλυσίδα αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια της επέμβασης εκρίζωσης του χολοστεατώματος και το οπισθοωτιαίο χειρουργικό τραύμα συγκλείεται με ενδοδερμική ραφή.

Η εργασία σε μία Κλινικη με τουλάχιστον τρία ωτοχειρουργικά περιστατικά ημερησίως (600 επεμβάσεις/έτος) επέτρεψε στον ιατρό να αποκτήσει μία αξιοσημείωτη ωτοχειρουργική εμπειρία με περισσότερες από 700 επεμβάσεις και 50 τοποθετήσεις κοχλιακών εμφυτευμάτων.

kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση