Σιελογόνοι αδένες – Προσωπικό νεύρο

kyklos

Ο Τακτικός Καθηγητής Ωτολαρυγγολογίας – Κεφαλής και Τραχήλου,  Δρ. Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, μέσα από την εμπειρία και εξειδίκευση που αποκόμισε επι 15ετία στην μεγαλύτερη ΩΡΛ Κλινική της Ευρώπης, στην πανεπιστημιακή Κλινική του Έρλαγκεν (Νυρεμβέργη – Γερμανία),  θεωρείται από τους πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σιελογόνων αδένων (π.χ. μέθοδος εξωκάψιας παρωτιδεκτομής –  «extracapsular dissection»). Έχουν δημοσιευθεί 38 σχετικές δημοσιεύσεις του σε διεθνή επιστημονικά έντυπα.

Έχει διενεργήσει προσωπικά περισσότερες από 800 επεμβάσεις σιελογόνων αδένων με μικροχειρουργική αναστόμωση του προσωπικού νεύρου, που αποτελεί τεράστια χειρουργική εμπειρία.

Για την αντιμετώπιση της σιελολιθίασης ή των στενώσεων, εφαρμόζει  την Ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική σιαλενδοσκόπηση. Ο Δρ. Κ. Μαντσόπουλος, αποτελεί μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας που συνέβαλε στην καθιέρωση και μετεξέλιξη της σιαλενδοσκόπησης σε διεθνές επίπεδο.

Έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα, περισσότερες από 700 σιαλενδοσκοπήσεις, αριθμός αστρονομικός, ως χειρουργική εμπειρία, για τα ελληνικά δεδομένα. 

Παθήσεις που διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει στο Ιατρείο ή στην Κλινική είναι:

Σιαλαδενίτιδα (φλεγμονή)
Βατράχιο υπογλωσσίου αδένα
Σιελολιθίαση
Καλοήθεις όγκοι σιελογόνων
Κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων
Αυτοάνοσα νοσήματα

Επεμβάσεις σιελογόνων αδένων

Διαγνωστική σιαλενδοσκόπηση
Σιαλενδοσκοπικά καθοδηγούμενη αφαίρεση λίθων παρωτίδας και υπογναθίου αδένα
Αφαίρεση λίθων υπογναθίου αδένα με μαρσιποποίηση του εκφορητικού πόρου υπό τοπική αναισθησία
Μαρσιποποίηση βατραχίου (ranula) υπό τοπική αναισθησία
Αφαίρεση υπογλωσσίου αδένα επί υποτροπής βατραχίου υπό τοπική αναισθησία
Αφαίρεση υπογναθίου αδένα
Ελάχιστα επεμβατική παρωτιδεκτομή (εξωκάψια εκτομή, extracapsular dissection) υπό νευροδιέγερση
Τομη facelift και αποκατάσταση ελείμματος παρωτιδικής χώρας με λίπος από την κοιλιακή χώρα ή SMAS
Πλάγια παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
Ολική παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
Ριζική παρωτιδεκτομή με στατική ή δυναμική αποκατάσταση (αναστόμωση) του προσωπικού νεύρου
kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση