Θυρεοπλαστικές

kyklos

Η θυρεοπλαστική ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανεπαρκούς σύγκλεισης της γλωττίδας, εξαιτίας μονόπλευρης παράλυσης των φωνητικών χορδών (για παράδειγμα μετά από θυρεοειδεκτομή), μετά από χορδεκτομή για καρκίνο φωνητικής  χορδής ή  πρεσβυλάρυγγα.

H μόνιμη μετατόπιση των φωνητικών χορδών προς τη μέση γραμμή μπορεί να επιτευχθεί με χειρουργική επέμβαση εξωτερικά από τον τράχηλο. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται ένα άνοιγμα («παράθυρο») στον θυρεοειδή χόνδρο στο επίπεδο της παραλυμένης φωνητικής χορδής, μέσα από το οποίο εισάγεται ένα εμφύτευμα από σιλικόνη, Gore-Tex ή ακόμη και το ίδιο το χόνδρινο παράθυρο που αφαιρέθηκε. Το ετερόλογο ή αυτόλογο εμφύτευμα που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ωθεί τη φωνητική χορδή προς τη μέση γραμμή. 

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία. Δεδομένου ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση παρεμβαίνει στον χόνδρινο σκελετό του λάρυγγα, αναφέρεται ως χειρουργική λαρυγγικού σκελετού.

kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση