Θυρεοειδεκτομή

kyklos

Αν και οι γενικές αρχές της χειρουργικής έχουν παραμείνει οι ίδιες, οι βελτιώσεις στην τεχνική, τη διάγνωση, την κατανόηση της σχετικής ανατομίας, τις τεχνικές αναισθησίας και στην ιατρική τεχνολογία έχουν επιτρέψει στις θυρεοειδεκτομές να γίνουν μια τυπική, αποτελεσματική και ασφαλής διαδικασία σε όλο τον κόσμο με θνησιμότητα πολύ χαμηλότερη από το “ορόσημο του 1%” από την εποχή του Kocher.

Η θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται σε συνθήκες γενικής αναισθησίας μέσω μιας μικρής (κατά κανόνα όχι μεγαλύτερης των 2.5 εκατοστών) οριζόντιας τομής του δέρματος χαμηλά στον τράχηλο, λίγο πιο πάνω από το στέρνο, σε μία δερματική πτυχή (για αισθητικούς λόγους). Χωρίς αμφιβολία αποτελεί μία από τις πιο λεπτές επεμβάσεις μαλακών μορίων στον τράχηλο, καθώς αποσκοπεί στην αφαίρεση ενος οργάνου με πλούσια αιμάτωση και στην ταυτόχρονη διάσωση της λειτουργίας εξαιρετικά ευαίσθητων και κρίσιμων για την μετεγχειρητική ποιότητα ζωής του ασθενούς ανατομικών δομών. 

Κατά την επέμβαση αυτή, ο θυρεοειδής αδένας παρασκευάζεται χειρουργικά με μεγάλη προσοχή και τη βοήθεια μεγεθυντικών φακών κι αφαιρείται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε στη μία του πλευρά (λοβό) ανάλογα με την ένδειξη. 

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η ανατομική και λειτουργική διάσωση του κάτω (παλίνδρομου) και του άνω λαρυγγικού νεύρου όπως επίσης και η λειτουργική διάσωση των παραθυρεοειδών αδένων. Ως προς το πρώτο, η βαθειά γνώση της περίπλοκης ανατομίας της περιοχής, η εμπειρία σχετικά με την αναγνώριση τυχόν ανατομικών παραλλαγών στην πορεία του νεύρου και φυσικά η χρήση νευροδιεγέρτη επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετεγχειρητικής δυσλειτουργίας του νεύρου. Ως προς το δεύτερο, η επιμελής χειρουργική παρασκευή του θυρεοειδούς στο επίπεδο της κάψας και η χρήση κάμερας φθορισμού επιτρέπουν την αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων και την εξασφάλιση της ομαλής μετεγχειρητικής λειτουργίας τους. 

Ο ιατρός, ως διευθύνων του τμήματος χειρουργικής ενδοκρινών αδένων τραχήλου της ΩΡΛ Κλινικής του Erlangen (πρωτοπόρας στον τομέα αυτό ανάμεσα στις Ωτορινολαρυγγολογικές κλινικές της Γερμανίας), έχει διενεργήσει πάνω από 1000 θυρεοειδεκτομές ως κύριος χειρουργός, αναλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό δύσκολων περιστατικών (υποτροπές βρογχοκήλης και καρκίνου θυρεοειδούς) από άλλες κλινικές της Γερμανίας.

kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση