Θυρεοειδής & Παραθυρεοειδείς

kyklos

Ο Τακτικός Καθηγητής Ωτολαρυγγολογίας – Κεφαλής και Τραχήλου,  Δρ. Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, εργάστηκε από θέσεις μεγάλης επιστημονικής ευθύνης επι 15ετία στην μεγαλύτερη ΩΡΛ Κλινική της Ευρώπης, στην πανεπιστημιακή Κλινική του Έρλαγκεν (Νυρεμβέργη – Γερμανία). 

Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στους ενδοκρινείς αδένες (θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες) παιδιών και ενηλίκων, επιστημονικό αντικείμενο με υψηλό βαθμό δυσκολίας, για το οποίο απαιτείται και μεγάλη χειρουργική εμπειρία. 

Ο Δρ. Κ. Μαντσόπουλος έχει διενεργήσει προσωπικά, περισσότερες από 1.000 επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, με τις πλέον σύγχρονες διεθνώς, τεχνικές:

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική („MINET“)
Διαστοματική θυρεοειδεκτομή („TOETVA“)

Παθήσεις που διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει στο Ιατρείο ή στην Κλινική είναι:

Όζοι θυρεοειδούς αδένα
Βρογχοκήλη
Υποθυρεοειδισμός –Ν. Χασιμότο
Υπερθυρεοειδισμός – Ν. Graves
Καρκίνος θυρεοειδούς αδένα
Αδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα
Υπερπλασία παραθυρεοειδών αδένων
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Επεμβάσεις ενδοκρινών αδένων κεφαλής και τραχήλου

Ημιθυρεοειδεκτομή/Ολική θυρεοειδεκτομή υπό νευροδιέγερση, αυτοφθορισμό παραθυρεοειδών και ελάχιστη τομή (MINET: minimal invasive non-endoscopic thyroidectomy)
Παραθυρεοιδεκτομή με ελάχιστη τομή και διεγχειρητικό έλεγχο παραθορμόνης επί αδενώματος παραθυρεοειδών ή τριτογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού (με ορθοτοπική εμφύτευση παραθυρεοειδικού ιστού)
Μεγάλη εμπειρία σε καταδυόμενες βρογχοκήλες ή περιπτώσεις επαναληπτικού χειρουργείου (revision) υπό νευροδιέγερση π.χ. σε περιπτώσεις υποτροπής βρογχοκήλης ή τοπικής υποτροπής καρκίνου θυρεοειδούς
Κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός (ζώνη VI) υπό νευροδιέγερση και πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός (ζώνες II-V) σε καρκίνο θυρεοειδούς
kyklos
doctor-2
Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, M.D., M.Sc, PhD
Καθηγητής ΩΡΛ – Κεφαλής & Τραχήλου στη Γερμανία
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής υπερηχογραφίας κεφαλής & τραχήλου 
Υποειδικότητες:

Πλαστική Χειρουργική προσώπου Φαρμακευτική ογκολογία 

Φόρμα για

Online Ιατρική εκτίμηση